รับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media

อกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ พอคเกตบุค แมกกาซีน นิตยสาร วารสาร รายงานประจำปี Compamy Profile โบร์ชัวร์ ใบปลิว เมนูอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายแบรนเนอร์ ตราและป้ายสินค้าสติ๊กเกอร์ต่างๆ แคตตาลอคสินค้า และงานนำเสนอแนว Info Graphic ฯลฯ 1. ขอรายละเอียด concept ของงานที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด 2. จัดหาไฟล์ภาพ (ต้องให้ตรงกับสเปคของงานนั้นๆ เช่น ความความชัดของภาพ เนื้อหา caption ข้อความ, Logo บริษัท หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน 3. กรณีงานออกแบบ Ad.โฆษณา หน้าปกหนังสือต่างๆ จะออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ ก่อนการทำงานจริง 4. ระยะเวลาในการทำงานแล้วแต่ชนิดและประเภทของงานนั้นๆ 5. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวหนังสือ ตัวสะกดก่อนนำไปพิมพ์จริงก่อนทุกครั้ง 6. ขนาดของงานที่ชัดเจน (สอบถามได้) **เนื่องจากงานสื่อสิ่งพิมพ์มีความหลากหลาย การคิดราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนบางงานอาจจะราคาถูกลงได้ จึงขอสื่อสารในเรื่องรายละเอียดก่อนการทำงานจริง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- งานออกแบบทุกชนิด แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปคิดเพิ่ม 100 บาท - งานออกแบบนามบัตร 4 สี 1 ด้านราคา 500 บาท กรณีเปลี่ยนชื่อ คิดราคาเพิ่ม 50 บาท เลย์งานนามบัตรให้สามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ส่วนตัวได้ เช่น บนกระดาษ A4 จำนวน 8-10 ตัว (ส่งไฟล์งาน .pdf) - แก้งานได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปคิดเพิ่ม 100.-บาท (หรือตามข้อผ่อนปรน) เมื่องานสำเร็จ จะส่งไฟล์งานที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้ เช่น ไฟล์ PDF Output เพื่อให้โรงพิมพ์ออฟเซท งานสำหรับแก้ไขได้เช่น .ai .indd .psd และไฟล์งานสำหรับลงใน social media ต่างๆ เช่น .jpg

ฟรีแลนซ์
สิเนหา

รับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Pocket Book โฆษณา infographic ออกแบบ content ให้สวยงามและน่าอ่าน

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
48 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน