รับออกแบบกราฟิก Infograhic สำหรับสื่อออนไลน์ทุกชนิด

ออกแบบสื่อ Infographic สำหรับออนไลน์ใน Social media ทุกชนิด ขั้นตอน (สำหรับลูกค้าเพื่อความรวดเร็วของงาน) 1. โลโก้ที่จะใช้ลง เช่น โลโก้บริษัทของลูกค้า, โลโก้สินค้า 2. ภาพที่จะใช้ลง หรือแจ้งความต้องการได้ (แต่เสียค่าใช้จ่ายเอง) 3. เนื้อหาสำคัญของ content เช่น คำโฆษณา รายละเอียดสินค้า สโลแกน ฯ **ให้คิดเนื้อหา content ดูรายละเอียดที่แพคเกจ** 4. ระบุสี แบบต่างๆ ที่อยากได้ 6.ระบุขนาดที่ต้องการ เช่น ลงหน้า Content, Timeline ของ Social media ใด หรือแจ้งขนาดที่ต้องการ 7. รับแบบรอบแรก ระยะเวลาไม่เกิน 2วัน/1ภาพ 8. ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตัวหนังสือ ตัวสะกด รายละเอียดเบอร์โทร. ติดต่อ ก่อนนำไฟล์จริงไป ก่อนทุกครั้ง 9. เมื่องานสำเร็จ จะส่งไฟล์งานที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สำหรับแก้ไข และนำไปต่อยอดงานอื่นๆ ของลูกค้าได้ ***สามารถส่งข้อความมาปรึกษาก่อนได้*** เงื่อนไขราคา : ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น จะเสนอราคาเมื่อได้ทราบรายละเอียดงานที่แท้จริง เช่น เนื้อหา ต้องมีการตกแต่งภาพเพิ่มเติม หรือมีการซื้อภาพลิขสิทธิ์ ฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบกราฟิก Infograhic สำหรับสื่อออนไลน์ทุกชนิด

  • 1. ลูกค้าส่งบรีฟงาน พร้อมส่งต้นฉบับที่พร้อมทำงานได้เลย โอนเงิน
  • 2. รับบรีฟงาน เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ A: 1 ชิ้น ออกแบบ Infographic / Brochure / Poster
แพ็กเกจ A ออกแบบ Infographic / Brochure / Poster เนื้อหาต้นฉบับพร้อมทำงาน
แพ็กเกจ B: 2 ชิ้นงาน ออกแบบ Infographic / Brochure / Poster
แพ็กเกจ A ออกแบบ Infographic / Brochure / Poster เนื้อหาต้นฉบับพร้อมทำงาน
แพ็กเกจ C Infographic / Brochure / Poster ชนิดใช้ภาพถ่าย
แพ็กเกจ A ออกแบบ Infographic / Brochure / Poster เนื้อหาต้นฉบับพร้อมทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
3 วัน
3-7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ออกแบบชิ้นงานให้เลือก
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
ไฟล์งานต้นฉบับ
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
นำไปใช้เพื่อการค้า
ไดคัทภาพ
-
รีทัชภาพ
-
ซื้อรูปภาพลิขสิทธิ์
-
-
ตัดต่อและตกแต่งภาพ
-
-
ราคา
฿ 3,850
฿ 5,500
฿ 12,500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
สิเนหา

รับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Pocket Book โฆษณา infographic ออกแบบ content ให้สวยงามและน่าอ่าน

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
63 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน