รับงานล่ามแปลภาษาจีน-ไทย ไทย-จีน

ล่ามภาษาไทย-จีน,จีน-ไทย สอบผ่าน HSK6 (200+) และ HSKK ระดับกลาง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานล่ามแปลภาษาจีน-ไทย ไทย-จีน

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายระเอียดงาน เวลา สถานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน
  • 2. ล่ามประเมินและแจ้งค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
ล่าม 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามภาษาจีนไทย ไทยจีน (เวลาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะเนื้องาน) ราคาข้างต้นไม่รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง คุณลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ล่าม 5 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ล่ามภาษาจีนไทย ไทยจีน (เวลาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะเนื้องาน) ราคาข้างต้นไม่รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง คุณลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
นายสุพจน์แจ่มจำรัสศรี

- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะการสอนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยจี้หนาน - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจี้หนาน ที่กว่างโจวประเทศจีน (มีทักษะการพูดฟังอ่านเขียนภาษาจีนที่ดีมาก ลักษณะงานที่ชื่นชอบคือล่ามแปลภาษาจีน-ไทย/ไทย-จีน การแปลเอกสารจีน-ไทย/ไทย-จีนครับ )

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน