Mold design

บริการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนเครื่องกล ในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกจะดูแลตั้งแต่การออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่พิมพ์ วิเคราะห์การใหลภายแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดสำหรับการ EDM เขียนแบบ2มิติ และ CAM สำหรับกัดงานด้วยเครื่อง CNC

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Mold design

  • 1. ตรวจเช็คลักษณะของชิ้นงาน
  • 2. 2.พูดคุยและตกลงข้อกำหนดของแม่พิมพ์
แพ็กเกจ
Plastice Mold Design Size S
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Mold size S สิ่งที่ได้คือ 1.3D Mold 2.Drawing 3.Report Mold flow (ตกลงเพิ่มเติม) 4.Electrode Design (ตกลงเพิ่มเติม) 5.G-Code (ตกลงเพิ่มเติม) 6.ติดตามหลังการส่งงานจะดูแลจนถึง Trial 1

Plastice Mold Design Size M
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Mold size M สิ่งที่ได้คือ 1.3D Mold 2.Drawing 3.Report Mold flow (ตกลงเพิ่มเติม) 4.Electrode Design (ตกลงเพิ่มเติม) 5.G-Code (ตกลงเพิ่มเติม) 6.ติดตามหลังการส่งงานจะดูแลจนถึง Trial 1

Plastice Mold Design Size M
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

Mold size M สิ่งที่ได้คือ 1.3D Mold 2.Drawing 3.Report Mold flow (ตกลงเพิ่มเติม) 4.Electrode Design (ตกลงเพิ่มเติม) 5.G-Code (ตกลงเพิ่มเติม) 6.ติดตามหลังการส่งงานจะดูแลจนถึง Trial 1

ฟรีแลนซ์
อนพัทย์

บริการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนเครื่องกล ในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกจะดูแลตั้งแต่การออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่พิมพ์ วิเคราะห์การใหลภายแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดสำหรับการ EDM เขียนแบบ2มิติ และ CAM สำหรับกัดงานด้วยเครื่อง CNC

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน