รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย หนังสือ ตำรา แบบเรียน รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์

รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย หนังสือ ตำรา แบบเรียน รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ ตรวจคำผิด เว้นวรรค อักษรย่อ คำทับศัพท์ ตามเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย หนังสือ ตำรา แบบเรียน รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์

  • 1. พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ตรวจคำผิด การเว้นวรรค อักษรย่อ คำทับศัพท์ ตัดตก ต้นฉบับ A4 ฟอนต์ 16 pt หน้าละ 15 บาท ส่งงานเป็นไฟล์ .doc หรือ PDF ทางอีเมล ระยะเวลาส่งงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ราคา 50 หน้า 750 บาท

ฟรีแลนซ์
พรพรรณ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิสูจน์อักษรตำรา แบบเรียนระดับชั้น ปวช., ปวส. ให้สำนักพิมพ์วังอักษร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พิสูจน์อักษรอิสระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน : เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ : มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ โดย รศ. ดร.วิเชียร อินทะสี

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน