เอกสารตามPDPA (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) 20 รายพร้อมพร้อมระบบใช้งาน

5
ขายได้ 4 ครั้ง

โดยเอกสารที่เราจะสร้างให้ประกอบด้วย - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว - Cookies Policy - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด - ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด - แบบฟอร์มใบสมัครงาน - สัญญาจ้างปฏิบัติงาน - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน - ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในข้อสัญญาจ้างงาน (แนบท้ายสัญญา) - ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม - ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล - เอกสารแสดงความยินยอม - แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล - หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล - หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล - บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Activities: ROPA) สำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล - บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Activities: ROPA) สําหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เอกสารตามPDPA (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) 20 รายพร้อมพร้อมระบบใช้งาน

  • 1. ส่งตัวอย่างสัญญา หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
  • 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
แพ็กเกจ
เอกสาร PDPA ครบ เช่น นโยบาย Privacy Notice /ประกาศแจ้งเตือน/สัญญาจ้าง/บันทึกกิจกรรม จำนวน 20 รายงาน฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับ - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) - Cookies Policy - ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด โดยลูกค้าจะได้รับเอกสาร พร้อมระบบนำไปใช้งาน เช่น พิมพ์เป็นเอกสาร / link ไปแชร์ใน Web site หรือ โปรแกรมต่างๆ และ API เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ โดยเราทำเอกสารในโปรแกรมของเราเพื่อให้ลูกค้าแก้ไขเอกสารและนำไปใช้งานได้ พร้อมระบบต่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เอกสาร PDPA ครบ 20 รายการ + Cookie Consentสำหรับ 1 เว็บ + Paper Consent 1 รายการ฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับ - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) - Cookies Policy - ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด โดยลูกค้าจะได้รับเอกสาร พร้อมระบบนำไปใช้งาน เช่น พิมพ์เป็นเอกสาร / link ไปแชร์ใน Web site หรือ โปรแกรมต่างๆ และ API เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ โดยเราทำเอกสารในโปรแกรมของเราเพื่อให้ลูกค้าแก้ไขเอกสารและนำไปใช้งานได้ พร้อมระบบต่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!