เขียนนโยบาย ตามPDPA (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ติดต่อกับลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องแสดง นโยบายของหน่วยงาน เช่น Privacy Notice = นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ Privacy Policy = นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตาม Term and Condition = ข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสินค้าและบริการ ที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบและยอมรับ ก่อนเข้าใช้งาน โดยหากหน่วยงานไหนไม่มี และ ถูกตรวจสอบว่าไม่ได้ทำ นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีความผิดทางการปกครอง มีโทษปรับ สูงสุด 1,000,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนนโยบาย ตามPDPA (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

  • 1. ส่งตัวอย่างสัญญา หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
  • 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
นโยบาย Privacy Notice
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

นโยบาย Privacy Notice = นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ โดยลูกค้าจะได้รับ นโยบายเป็น เป็น file DOC และ PDF ภายในจะเป็นข้อมูลนโยบาย Privacy Notice ของลูกค้า

นโยบาย Privacy Policy
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Privacy Policy = นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตาม เป็น file Doc โดยลูกค้าจะได้รับ นโยบายเป็น เป็น file DOC และ PDF ภายในจะเป็นข้อมูลนโยบาย Privacy Policy ของลูกค้า

Term and Condition
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Term and Condition = ข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสินค้าและบริการ ที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบและยอมรับ ก่อนเข้าใช้งาน โดยลูกค้าจะได้รับ นโยบายเป็น เป็น file DOC และ PDF ภายในจะเป็นข้อมูลนโยบายTerm and Condition ของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
songklot

เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Blockchain ,โปรแกรมประเภท ERP ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ Solution การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560, จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน