ขึ้นโมเดล ออกแบบ เขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะต่างๆ

รับขึ้นโมเดล ออกแบบและเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สวยงามอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Rhino(Keyshot) ซึ่งรายละเอียดของราคา ระยะเวลาและราคาในแพ็คเกจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความแตกต่างของขนาดของผลิตภัณฑ์ โดยทางเราจะทำการเสนอราคาเป็นกรณีๆไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นโมเดล ออกแบบ เขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะต่างๆ

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ออกแบบ ได้แก่ ขนาด, สี, การนำไปใช้ อาจมีรูปภาพ Reference ตัวอย่างงานลักษณะคล้ายๆกัน
  • 2. สรุปรายละเอียดของงาน ทำการเสนอราคา และชำระเงิน
แพ็กเกจ
ขึ้นต้นแบบ3D + ภาพRender
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ขึ้นต้นแบบ3D(ลูกค้ามีแบบที่ต้องการอยู่แล้ว) - ภาพ Renderขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ โปร่งใสหรือคละสีพื้นจำนวน 3 ภาพ - FILE JPEG/PNG

ออกแบบ + ขึ้นต้นแบบ3D + ภาพRender + เขียนแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ขึ้นต้นแบบ3D 1:1 จากการออกแบบ - ภาพ Renderขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ โปร่งใสหรือคละสีพื้นจำนวน 3 ภาพ - เขียนแบบ ( PDF ) - FILE JPEG/PNG

ออกแบบ + ขึ้นต้นแบบ3D + ภาพRender
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ขึ้นต้นแบบ3D 1:1 จากการออกแบบ - ภาพ Renderขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ โปร่งใสหรือคละสีพื้นจำนวน 3 ภาพ - FILE JPEG/PNG

ฟรีแลนซ์
setthanun

จบการศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สามารถออกแบบ ขึ้น 3D และ Working drawing ได้ ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับ

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน