Excel : สร้างกราฟ, สร้างตารางข้อมูล, สร้างสูตรขั้นสูง , Dashboard บน Excel

ขายได้ 27 ครั้ง
4.9

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ได้แก่ การสร้างกราฟจากข้อมูลที่มีอยู่, ออกแบบ และทำตารางข้อมูล, การสรุปข้อมูล ,สร้างสูตรคำนวณขั้นสูง รวมถึงการ การทำ Dashboard บน Excel *ยกเว้นการเขียนโปรแกรม VBA ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆครับ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Excel : สร้างกราฟ, สร้างตารางข้อมูล, สร้างสูตรขั้นสูง , Dashboard บน Excel

  • 1. รับข้อมูลและเงื่อนไขของงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น มีข้อมูลอะไร ต้องการให้ทำอย่างไร ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆ
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อเสนอผู้ว่าจ้าง

แพ็กเกจ ราคา Excel : สร้างกราฟ, สร้างตารางข้อมูล, สร้างสูตรขั้นสูง , Dashboard บน Excel

แพ็กเกจ

Excel : งานเร่ง งานด่วน!

Excel : งานทั่วไป

Excel: สร้าง Dashboard สรุปรายงาน

- จัดการข้อมูลของตารางไม่เกิน 150 cells - สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล ไม่เกิน 5 กราฟ/ตาราง - สร้างสูตรขั้นต้น ไม่เกิน 5 สูตร - ไม่มีการผูกสูตรข้ามชีท - แก้ไขงานไม่เกิน 5 ครั้ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันหลังจากตกลงราคา
- สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล > 5 กราฟ/ตาราง - สร้างสูตรขั้นพื้นฐาน > 5 สูตร หรือต้องใช้สูตรขั้นสูง > 1 สูตร - มีการผูกสูตรข้ามชีท - แก้ไขงานไม่เกิน 5 ครั้ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันหลังจากตกลงราคา
- สร้าง Dashboard ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ - สร้างสูตรขั้นต้นและขั้นสูงตามที่ลูกค้าต้องการ - มีการผูกสูตรข้ามชีท - อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า - แก้ไขงานไม่เกิน 5 ครั้ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 - 5 วันหลังจากตกลงราคา โดยขึ้นอยู่กับระดับความยาก และความซับซ้อนของข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
-
-
-
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
-
รองรับภาษาอังกฤษ
-
-
ราคา
฿400
฿800
฿1,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!