ลงโฆษณา google ads เพิ่มยอดขาย TOP1

0

ลงโฆษณาผ่านการค้นหา google ads เพื่อผลลัพธ์จากการคลิกที่ได้ลูกค้าตรงตามเป้าหมาย วิเคราะห์ประหยัดงบไม่ปานปลาย จากการวัดคุณภาพ สร้างแบรนด์สินค้าไปในตัวได้ ประเมินและเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บ วิเคราะห์แข่งขันการค้นหา วัดผลคีย์เวิร์ดที่แสดงได้แม่นยำ มีคุณภาพตรงกับสินค้าที่นำเสนอ อัตราคลิกสูง เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด (รับเฉพาะธุรกิจสีขาว)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ลงโฆษณา google ads เพิ่มยอดขาย TOP1

  • 1. วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ทำการลงโฆษณา
  • 2. ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำโฆษณา
แพ็กเกจ
เปรี้ยง google ads แม่นยำ แสดงผลลำดับแรกหน้า 1 ธุรกิจขนาดเล็ก฿ 20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.การแสดงผลค้นหาในหน้า google เป็นลำดับแรกของหน้า1 สม่ำเสมอ 2.อัตราการคลิกจากลูกค้าตรงกลุ่มและแม่นยำสูง 3.การสั่งซื้อสินค้าที่ได้ลูกค้าคุณภาพ 4.ประหยัดค่าโฆษณาจากการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ 5.สร้าง Landing Page เฉพาะ เพื่อใช้ลงโฆษณาฟรี 6.บัญชีโฆษณาสามารถใช้ทางทีมงานหรือในส่วนลูกค้าได้เช่นกัน 7.รายงานผลการทำงานทุกวันอย่างละเอียด 8.วิเคราะห์ปรับปรุงแคมเปญให้ได้มาตรฐาน 9.นำเสนอผลลัพธ์ความเป็นไปได้ที่จะได้ลูกค้าเพิ่ม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เปรี้ยง google ads แม่นยำ แสดงผลลำดับแรกหน้า 1 ธุรกิจขนาดกลาง฿ 70,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.การแสดงผลค้นหาในหน้า google เป็นลำดับแรกของหน้า1 สม่ำเสมอ 2.อัตราการคลิกจากลูกค้าตรงกลุ่มและแม่นยำสูง 3.การสั่งซื้อสินค้าที่ได้ลูกค้าคุณภาพ 4.ประหยัดค่าโฆษณาจากการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ 5.สร้าง Landing Page เฉพาะ เพื่อใช้ลงโฆษณาฟรี 6.บัญชีโฆษณาสามารถใช้ทางทีมงานหรือในส่วนลูกค้าได้เช่นกัน 7.รายงานผลการทำงานทุกวันอย่างละเอียด 8.วิเคราะห์ปรับปรุงแคมเปญให้ได้มาตรฐาน 9.นำเสนอผลลัพธ์ความเป็นไปได้ที่จะได้ลูกค้าเพิ่ม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เปรี้ยง google ads แม่นยำ แสดงผลลำดับแรกหน้า 1 ธุรกิจขนาดใหญ่฿ 200,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.การแสดงผลค้นหาในหน้า google เป็นลำดับแรกของหน้า1 สม่ำเสมอ 2.อัตราการคลิกจากลูกค้าตรงกลุ่มและแม่นยำสูง 3.การสั่งซื้อสินค้าที่ได้ลูกค้าคุณภาพ 4.ประหยัดค่าโฆษณาจากการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ 5.สร้าง Landing Page เฉพาะ เพื่อใช้ลงโฆษณาฟรี 6.บัญชีโฆษณาสามารถใช้ทางทีมงานหรือในส่วนลูกค้าได้เช่นกัน 7.รายงานผลการทำงานทุกวันอย่างละเอียด 8.วิเคราะห์ปรับปรุงแคมเปญให้ได้มาตรฐาน 9.นำเสนอผลลัพธ์ความเป็นไปได้ที่จะได้ลูกค้าเพิ่ม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!