ให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ GMP /HACCP , ISO 9000:2015 ISO 22000 FSSC 2200

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ คุณภาพ ตั้งแต่ การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ การจัดทำเอกสาร การนำไปปฎิบัติ และ ทวนสอบระบบ การขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ GMP /HACCP , ISO 9000:2015 ISO 22000 FSSC 2200

  • 1. ประเมินเบื้องต้นจากการพูดคุย สอบถามลักษณะธุรกิจ และเสนอราคา ผ่าน fastwork แล้วเข้าประเมินหน้างานจริง เริ่มการทำงาน
  • 2. ตรวจสอบ เบื้องต้น จัดทำแผน ฝึกอบรมให้ความรู้ ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
กำหนดตามเวลาเข้าทำงาน 10 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

การจัดการฝึกอบรมข้อกำหนดระบบคุณภาพ 1 วัน จัดทำเอกสาร 5 วัน คู่มือคุณภาพ (Quality Manual ) ระเบียบการปฏิบัติงาน ( Procedure ) วิธีการปฎิบัติงาน ( Work instruction ) อบรม การตรวจติดตามภายในระบบ 1 วัน Pre audit 1 วัน ติดตาม การแก้ไข CAR จาก หน่วยตรวจประเมิน 2 วัน ระยะเวลาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน เป็นการประเมินเวลา ทำงานอย่างคร่าวๆ

กำหนดเวลาเข้าทำงาน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เข้าจัดฝึกอบรม

เข้าเป็นที่ปรึกษา เดือนละ 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การตรวจติดตาม ระบบการทำงาน ตรวจติดตามระบบเอกสาร ตรวจติดตามงาน ตามผู้บริหารมอบหมาย

ฟรีแลนซ์
Seksan

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประสบการณ์อุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 10 ปี

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน