milestone

สอนการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

- สอนการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การนำเข้าข้อมูล GIS การทำแผนที่ การสร้างชั้นข้อมูล Vector analysis การแปลภาพ ฯลฯ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ร่วมกับ Multi-criteria decision analysis (MCDA) การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่างๆ ฯลฯ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในงานต่างๆ เช่น เทอมโปรเจค การค้นคว้าวิจัยอิสระ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

  • 1. คุยรายละเอียดการสอน ระยะเวลา และตกลงราคา
  • 2. เริ่มเรียน อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้น พร้อมเอกสารประกอบการเรียน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม - เรียนเนื้อหาในหัวข้อที่สนใจ เช่น การนำเข้าข้อมูล GIS การทำแผนที่ การสร้างชั้นข้อมูล Vector analysis ฯลฯ - เอกสารประกอบการสอน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***การสอนคิดเป็นรายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยาวและจำนวนปริมาณของเนื้อหา***

ฟรีแลนซ์
Sudarat

จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน