แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS แผนที่ทั่วไป

รับทำแผนที่ GIS, ดิจิไทซ์, แปลภาพถ่ายทางอากาศ จัดทำแผนที่รูปแบบต่างๆ แผนที่แสดงพื้นที่ป่า แผนที่แสดงชั้นคุณภาพน้ำ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1.Digitize ข้อมูลจำนวนน้อยและมากตามการตกลง 2.จัดการฐานข้อมูล 3.แปลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม 4.รับทำงานพวกวิจัย / โปรเจค / แผนที่ทั่วไป แจ้งรายละเอียดขอบเขตงานที่ต้องการอย่างละเอียด เสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน ระยะเวลาตามกำหนด อยู่ที่รูปแบบของงาน ไฟล์งานแผนที่ในรูปแบบที่ตกลงกัน เช่น jpec, png, tiff เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS แผนที่ทั่วไป

  • 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน อย่างละเอียด
  • 2. ตกลงรายละเอียด เสนอราคา และระยะเวลาในการทำ และชำระเงินในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ jpeg png, tiff และ pdf หากลูกค้ามีข้อมูลให้เริ่มต้นงาน 500 บาท หากไม่มีข้อมูล เริ่มต้น 1,000 บาท ไฟล์งานตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น shp. ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
fotoscrubb

จบปริญญาตรี ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) - รับทำงานทางด้าน GIS ทั้งหมด อาทิ แผนที่ การวิเคราะห์พื้นที่

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน