รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ เยอรมัน-ไทย ,ไทย-เยอรมัน

รับแปลภาษา เยอรมัน-ไทย โดยผู้แปลที่จบการศึกษาจากประเทศเยอรมันสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การศึกษาและอาศัยที่ประเทศเยอรมัน 8 ปี สามารถแปลเอกสารได้ดังนี้ - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียนสมรส - ใบแจ้งความ - สูติบัตร - เอกสารคู่มืออุปกรณ์ต่าง ๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ เยอรมัน-ไทย ,ไทย-เยอรมัน

  • 1. คุยตกลงรายละเอียดงาน ระยะเวลาและราคาในการทำงาน
  • 2. เริ่มทำงานทันที หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสมัครงาน เริ่มต้น 250 บาท/หน้า

บทความ คู่มือ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานวิจัย บทความ คู่มือ และอื่นๆ ราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้น 350 บาท/หน้า

ฟรีแลนซ์
Morakot

รับแปลภาษา เยอรมัน-ไทย โดยผู้แปลที่จบการศึกษาจากประเทศเยอรมันสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การศึกษาและอาศัยที่ประเทศเยอรมัน 8 ปี สามารถแปลเอกสารได้ดังนี้ - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียนสมรส - ใบแจ้งความ - สูติบัตร - เอกสารคู่มืออุปกรณ์ต่าง ๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน