รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ เยอรมัน-ไทย ,ไทย-เยอรมัน

5.0
ขายได้ 29 ครั้ง

รับแปลภาษา เยอรมัน-ไทย โดยผู้แปลที่จบการศึกษาจากประเทศเยอรมันสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การศึกษาและอาศัยที่ประเทศเยอรมัน 8 ปี สามารถแปลเอกสารได้ดังนี้ - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียนสมรส - ใบแจ้งความ - สูติบัตร - เอกสารคู่มืออุปกรณ์ต่าง ๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ เยอรมัน-ไทย ,ไทย-เยอรมัน

  • 1. คุยตกลงรายละเอียดงาน ระยะเวลาและราคาในการทำงาน
  • 2. เริ่มทำงานทันที หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสมัครงาน เริ่มต้น 250 บาท/หน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บทความ คู่มือ฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานวิจัย บทความ คู่มือ และอื่นๆ ราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้น 350 บาท/หน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Morakot
Morakot

รับแปลภาษา เยอรมัน-ไทย โดยผู้แปลที่จบการศึกษาจากประเทศเยอรมันสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การศึกษาและอาศัยที่ประเทศเยอรมัน 8 ปี สามารถแปลเอกสารได้ดังนี้ - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียนสมรส - ใบแจ้งความ - สูติบัตร - เอกสารคู่มืออุปกรณ์ต่าง ๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ

รับแปลภาษา เยอรมัน-ไทย โดยผู้แปลที่จบการศึกษาจากประเทศเยอรมันสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์การศึกษาและอาศัยที่ประเทศเยอรมัน 8 ปี สามารถแปลเอกสารได้ดังนี้ - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียนสมรส - ใบแจ้งความ - สูติบัตร - เอกสารคู่มืออุปกรณ์ต่าง ๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาสินค้าต่าง ๆ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
29 ครั้ง
จ้างซ้ำ
17 ครั้ง
ตอบกลับ
11 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!