บรรณาธิการหนังสือ

0.0

รับตรวจทานต้นฉบับหนังสือไทยและหนังสือแปลอังกฤษ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี เรียบเรียงและขัดเกลาสำนวนภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์และสละสลวยยิ่งขึ้นตามหลักบรรณาธิการ ยินดีรับงานนักเขียนอิสระและสำนักพิมพ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บรรณาธิการหนังสือ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน ความเร่งด่วนของงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • 2. ตรวจเนื้อหา เรียบเรียงและขัดเกลาสำนวนภาษา
แพ็กเกจ
฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ต้นฉบับหนังสือไทยหรือหนังสือแปลอังกฤษ (ไฟล์ word) ขนาด A4, ตัวอักษรขนาด 16pt ที่ได้รับการตรวจคำ รูปประโยค ภาพรวมเนื้อหา และแก้ไขเรียบเรียงตามหลักการบรรณาธิการ ราคาเริ่มต้นหน้าละ 250 บาท *จำนวนหน้า = Characters (no spaces)/2000 **ราคาจะพิจารณาจากความยาก-ง่ายและความเร่งด่วนของงานอีกครั้ง ระยะเวลาเริ่มต้น (ไม่เกิน 20 หน้า) 14 วัน ผู้ว่าจ้างสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
สาธิดา
สาธิดา

จบปริญญาตรีสาขาประถมศึกษา ครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักวิชาการภาษาอังกฤษ บ.อักษรเจริญทัศน์ และ Product Manager บรรณาธิการเล่มหนังสือหมวดคู่มือครูและคู่มือเรียน-เตรียมสอบ บ.นานมีบุ๊คส์ ปัจจุบันรับงานฟรีแลนซ์บรรณาธิการทั้งหนังสือไทยและหนังสือแปลอังกฤษ

จบปริญญาตรีสาขาประถมศึกษา ครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักวิชาการภาษาอังกฤษ บ.อักษรเจริญทัศน์ และ Product Manager บรรณาธิการเล่มหนังสือหมวดคู่มือครูและคู่มือเรียน-เตรียมสอบ บ.นานมีบุ๊คส์ ปัจจุบันรับงานฟรีแลนซ์บรรณาธิการทั้งหนังสือไทยและหนังสือแปลอังกฤษ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!