Data Visualization

ยินดีให้คำปรึกษาและจัดทำ Data Visualization ด้วยโปรแกรม Power Bi, Tableau สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel, Google Drive, One drive หรือฐานช้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำชุดข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดทำ Presentation เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าในธุรกิจได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Data Visualization

  • 1. พูดคุยเพื่อรับความต้องการ และกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานร่วมกัน
  • 2. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแผนงานกับลููกค้าพร้อมแจ้งราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานในรูปแบบ Data Visualization และ Presentation (Powerpoint)

ฟรีแลนซ์
Sarut

ยินดีให้คำปรึกษาและจัดทำ Data Visualization ด้วยโปรแกรม Power Bi, Tableau สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel, Google Drive, One drive หรือฐานช้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำชุดข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดทำ Presentation เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าในธุรกิจได้

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน