รับปรึกษาวางระบบ GMP HACCP HALAL ISO9001 โรงงงาน

1. ทางลูกค้าที่มีความประสงค์จะ วางระบบ GMP HACCP HALAL ISO9001 สำหรับโรงงงานผลิตอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ให้ติดต่อทางงาน Fastwork 2. ทางลูกค้าต้องแจ้งรายระเอียดว่าทางโรงงานของลูกค้าผลิตผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการขอระบบ GMP HACCP HALAL ISO9001 และต้องขอเข้าไปในส่วนของสายการผลิตเพื่อจะวางการทำงานของระบบมาตรฐานให้ถูกต้อง 3. ทางที่ปรึกษาจะเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกคนเป็นความลับเนื่องจากเป็นจรรยาบรรณในอาชีพ 4. ที่ปรึกษาจะเข้ามาตรวจเช็คความคืบหน้าของงานตามกำหนดวันที่ตกลงกัน เช่น ตกลงกันที่ 15 วัน, 10 วัน (Man-days) หรือ 8 วัน (Man-days) 5. หากทางลูกค้าประสงค์ให้ที่ปรึกษาเข้าตรวจพร้อมกับ Auditor ในการขอระบบก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาวางระบบ GMP HACCP HALAL ISO9001 โรงงงาน

  • 1. ติดต่องานมาทาง fastwork
  • 2. แจ้งความประสงค์ของงานที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงงาน แบ่งแยกเป็น GMP, HACCP, HALAL, ISO9001
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ค่าที่ปรึกษาวางระบบ GMP ราคา 3,000 บาท x 10 Man-days = Packageเหมา 30,000 บาท (ยังไม่ร่วมค่าเดินทาง) 2.ค่าที่ปรึกษาวางระบบ HACCP ราคา 4,000 บาท x 8 Man-days = Packageเหมา 32,000 บาท (ยังไม่ร่วมค่าเดินทาง) 3. ค่าที่ปรึกษาวางระบบ HALAL ราคา 3,000 x 8 Man-days = Packageเหมา 24,000 บาท(ยังไม่ร่วมค่าเดินทาง) 4.ค่าที่ปรึกษาวางระบบ ISO9001:2015 ราคา 10,000 x 15 Man-days = Packageเหมา 150,000 บาท (ยังไม่ร่วมค่าเดินทาง)

วางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ไฟล์เอกสารการวางกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นตั้งแต่พื้นฐานพีระมิด ไปจนปลายสูงสุดของพีระมิด 1.1 กลยุทธ์ 4Ps 1.2 กลยุทธ์ 5 Forces 1.3 กลยุทธ์ SWOT 1.4 ฺBusiness Model Canvas 2. การประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ในข้อที่ 1 ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และระดมความคิดของฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือวัดผลของการวางแผนกลยุทธ์ที่ได้ปฏิบัติในข้อ 2 4. เมื่อวัดผลแล้วสรุป แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้องค์หรือตัวธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น และเห็นผลทั้งด้านเชิงคุณภาพ และปริมาณ

ปรึกษาธุรกิจเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ให้คำปรึกษาผ่าน LINE หลังจากชำระเงินผ่าน fastwork แล้ว 2.เลือกหัวข้อธุรกิจที่อยากปรึกษา ดังนี้ 2.1 หมวดของการวางแผนกลุยุทธ์ธุรกิจ - เลือก 4Ps, เลือก 5 Force, เลือก SWOT, เลือก ฺBusiness Model Canvas 2.2 หมวดของการวางระบบ ISO 9001 2.3 หมวดของการขออนุญาตเอกสารต่างๆกับสำนักงาน อย. 2.4 หมวดการขอ DBD Register. Tmark, Green Industry, จดทะเบียนตลาดแบบตรงออนไลน์, ขอเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก หมายเหตุ: โดย 1 วัน เลือกปรึกษาได้เพียงหมวดใด หมวดหนึ่ง เท่านั้น

ฟรีแลนซ์
SarisaTH

มีประสบการณ์วางระบบธุรกิจประเภทอาหาร/อาหารเสริม/เครื่องสำอาง GMP/HACCP/HALAL/ISO9001:2015 ให้บริการให้คำปรึกษาและจัดวางระบบมาตรฐานการทำงานกับธุรกิจประเภทดังกล่าว มีประสบการ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ 4Ps, 5Forces, SWOT, Business Model Canvas ให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจอาหาร,อาหารเสริมเครื่องสำอาง

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน