Rest API with Django REST framework

4.89
ขายได้ 13 ครั้ง

รับทำ Rest API เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Client กับ Database ซึ่งเหมาะกับการใช้เป็น back-end สำหรับในการพัฒนา Application android, iOS หรือแม้กระทั้งเว็บไซต์ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาอาจจะมีการเพิ่ม-ลด ขึ้นอยู่กับ requirement ว่ามีความยาก-น้อย เพียงได้ โดยราคาปกตินี้ จะมี end-point 10-15 end-point ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Rest API with Django REST framework

  • 1. พูดคุยตกลง requirement ของระบบที่ต้องการ และตกลงราคา และดำเนินการจ่ายเงิน
  • 2. ดำเนินงานตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. API project สำหรับการนำไป deploy บน servers 2; วิธีการ deploy


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!