Convert รูปให้เป็นสกุลไฟล์ WebP

แปลง Format รูปจาก .jpg .png ไปเป็น .webp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาวน์โหลด และลดขนาดรูป ช่วยให้ website โหลดไวขึ้น และได้คะแนน SEO ดีขึ้นมาก เพราะลดขนาดไฟล์ลงได้ถึง 25-34% Feature: 1. รูป .jpg .png ไปเป็น .webp 2. รูป .webp ไปเป็น .jpg .png 3. รูปอื่น ๆ ไปเป็น .webp สอบถามก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Convert รูปให้เป็นสกุลไฟล์ WebP

  • 1. เก็บความต้องการจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบขั้นตอนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษา
แพ็กเกจ
Starter
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลรูปภาพ .jpg หรือ .png เป็น .webp แปลรูปภาพ .webp เป็น .jpg หรือ .png - <=500 รูป 300 บาท

Large
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลรูปภาพ .jpg หรือ .png เป็น .webp แปลรูปภาพ .webp เป็น .jpg หรือ .png - <=1000 รูป 500บาท

Top Priority (ด่วน 1 วัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลรูปภาพ .jpg หรือ .png เป็น .webp แปลรูปภาพ .webp เป็น .jpg หรือ .png - <=1000 รูป 500 บาท - ด่วน 1 วันเพิ่ม 200 บาท

ฟรีแลนซ์
สันทนพล

คลุกคลีอยู่ในวงการ IT และ Software กว่า 10 ปี สามารถให้คะแนะนำในเรื่องการประยุกต์ใช้ IT กับ Business ได้เป็นอย่างดี

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน