Logo Motion เปลี่ยนโลโก้ของคุณให้เคลื่อนไหวได้

เปลี่ยนโลโก้ แบรนด์ หน่วยงาน ของคุณให้เคลื่อนไหวได้ (Motion Graphic) ลักษณะงานคือการนำโลโก้เดิมของคุณมาออกแบบการเคลื่อนไหว สำหรับการใช้โปรโมทในสื่อมีเดียต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในระยะเวลาสั้นๆ 4 - 8 วินาที ต่อโลโก้หนึ่งชิ้น ขั้นตอนการทำงาน - รับบรีพ แนวคิดของโลโก้เบื้องต้น - รับไฟล์ AI โลโก้ หรือ JPEG (แนะนำความละเอียด 150 DPI ) *คิดราคาเพิ่มในกรณีดราฟโลโก้ใหม่ - ส่ง Ref. การเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ - ส่ง Motion Logo ดราฟแรก - ส่งไฟล์งาน (โดยลูกค้าระบุสกุลไฟล์ที่ใช้นำไปใช้ เบื้องต้น .mov) ขอบคุณจ่ะ ตัวอย่างงานเคลื่อนไหว https://www.facebook.com/OPLADLADKRABANG https://drive.google.com/file/d/15M_7_CHZY8SCdb8llcN3jL7UwqWZUbFS/view?usp=sharing

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แก้แบบได้ 2 ครั้ง โดยระบุช่วงวินาที และการเคลื่อนไหวใหม่จากลูกค้า สำหรับการแก้ ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการนำไฟล์ไปใช้ในช่องทางสื่อต่างๆ

ฟรีแลนซ์
โอภาส

Motion Graphic และ งาน 3D ภาพประกอบ 3 มิติ 3D Motion Graphic

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน