3D Graphic ภาพประกอบสามมิติ

- รับบรีพ แนวคิดของชิ้นงาน 3D เบื้องต้น - ส่ง Ref. ตัวอย่างงาน ที่ใช้ในประกอบการผลิต แสง เงา พื้นผิว มุมกล้อง - รับไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตชิ้นงาน 3D อาทิ ไฟล์ AI JPEG ไฟล์ 3D ต่างๆ - ส่งดราฟแรกในรูปแบบภาพนิ่งสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของ โมเดล มุมกล้อง แสง และพื้นผิว - ส่งไฟล์งาน ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพนิ่งสกุลไฟล์ตามกำหนด *สำหรับลูกค้า ที่ต้องการไฟล์ 3D ให้ระบุ สกุลไฟล์ Plugin ที่ใช้ และ เวอร์ชั่นของโปรแกรม เบื้องต้นจากผู้ผลิตเป็น .3DS รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในราคาอื่นๆ ของงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละชิ้นงาน ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับการนำไฟล์งานไปใช้ รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน อาทิ การทำภาพเคลื่อนไหวจาก 3D หรือโมเดลสำหรับ 3Dprint

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ในเบื้องต้นลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพนิ่ง ที่ผ่านการจัดแสง ใส่พื้นผิว ความละเอียดภาพ 300 DPI ขนาด A4 (ส่วนของขนาดลูกค้ากำหนดมาให้ก่อนในเบื้องต้น) และไฟล์โมเดล เพียงอย่างเดียว

ฟรีแลนซ์
โอภาส

Motion Graphic และ งาน 3D ภาพประกอบ 3 มิติ 3D Motion Graphic

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน