Present เรียบ หรู ดูแพง

5
ขายได้ 4 ครั้ง

ถนัดทำงานสไตล์เรียบ ๆ หรู ๆ ไม่รกจนเกินไป สามารถนำเนื้อหามาย่อและแนะนำการ Present ได้ (ทำด้วยโปรแกรม Keynote)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Present เรียบ หรู ดูแพง

  • 1. ติดต่อผ่านเว็บ Fastwork
  • 2. รับบรีฟ
แพ็กเกจ
7-10 หน้า฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Presentation จำนวน 7-10 หน้า ไฟล์ PDF, PPTX, หรือไฟล์อื่น ๆ (ทำด้วย Keynote สามารถขอไฟล์สำหรับ Mac ได้)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
10-13 หน้า฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Presentation จำนวน 10-13 หน้า ไฟล์ PDF, PPTX, หรือไฟล์อื่น ๆ (ทำด้วย Keynote สามารถขอไฟล์สำหรับ Mac ได้)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
14 หน้าขึ้นไป฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Presentation จำนวนตามที่ต้องการ หน้า ไฟล์ PDF, PPTX, หรือไฟล์อื่น ๆ (ทำด้วย Keynote สามารถขอไฟล์สำหรับ Mac ได้)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!