ภาพประกอบ ลวดลาย ลายผ้า ลายบรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ ภาพประกอบแนวพฤกษศาสตร์ ภาพแนวความคิด

งานวาดภาพประกอบ Botanical Illustration Animal Portrait ภาพประกอบแนวความคิด ภาพประกอบดอกไม้ สัตว์ป่า สำหรับนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การออกแบบลวดลายพิมพ์ผ้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบงานในลักษณะต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพประกอบ ลวดลาย ลายผ้า ลายบรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ ภาพประกอบแนวพฤกษศาสตร์ ภาพแนวความคิด

  • 1. คุยรายละเอียดของชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ รูปแบบ ขนาด โทนสี เป็นต้น
  • 2. นำรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการมาออกแบบเป็นลวดลายคร่าวๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ใน 1 ชุดลวดลาย จะประกอบด้วย - องค์ประกอบหลักไม่เกิน 1 องค์ประกอบ - องค์ประกอบเสริมไม่เกิน 5 องค์ประกอบ - ไฟล์ชิ้นงานความละเอียดสูงในรูปแบบต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ภาพประกอบความละเอียดสูง ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ นามสกลุไฟล์ JPEG 2.ไฟล์องค์ประกอบต่างๆของภาพ นามสกุลไฟล์ PNG 3.ภาพMockup ตัวอย่างการนำลวดลายภาพประกอบไปใช้งานจริง

ฟรีแลนซ์
Santisuk

นักวาดภาพประกอบและออกแบบสื่อกราฟิก มีประสบการณ์ด้านการออกแบบทั้งด้าน กราฟฟิกดิไซน์ การวาดภาพประกอบ การออกแบบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบลายพิมพ์ผ้า

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
57 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน