Photographer/food/product/Jewelry/prop&foodstylist

ถ่ายภาพอาหาร/สินค้ารวมถึงจัดภาพลักษณ์ของอาหาร/สินค้า ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรายการอาหารหรือสินค้า ราคารายการสินค้า/อาหาร/จิวเวลรี่ ละ =2,000 ราคาเหมา 5 รายการ= 3,900 ราคาเหมา 10รายการ=5,500 ราคาเหมา 20รายการ=10,000 ราคาเหมา 30รายการ=15,000 ราคานี้รวมโพเสจภาพ สามารภใช้ภาพทำสื่อโฆษณาได้เลย ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็นjpg ลูกค้าสามารถให้ทำเป็นภาพตกแต่งสำหรับโพสออนไลน์ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Photographer/food/product/Jewelry/prop&foodstylist

  • 1. รับบรีพจากลูกค้า ขอบเขตงาน ความต้องการ นัดวันล่วงหน้า
  • 2. ถ่ายภาพ+รวมโพรเสจงาน
แพ็กเกจ
งานสินค้า/อาหาร/ จิวเวลรี่/ภาพรีวิวร้านอาหาร 1ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ถ่ายภาพรีวิวบรรยากาศร้าน/อาหาร/งานสินค้า/จิวเวลรี่ -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพเและไฟล์ต้นฉบับป็น JPG 10ภาพ รวมทั้งที่ปรับแสงแล้วจำนวน10 ภาพ อุปกรณ์พรอพทางช่างภาพมีบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า -ในกรณีที่ลูกค้าอยากใช้พรอพที่ระบุตามความต้องการให้ทางช่างภาพเตรียม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เหมา10รายการ 3,900
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ถ่ายภาพรีวิวบรรยากาศร้าน/อาหาร/งานสินค้า/จิวเวลรี่ -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพเและไฟล์ต้นฉบับป็น JPG 30ภาพ รวมทั้งที่ปรับแสงแล้วจำนวน30 ภาพ อุปกรณ์พรอพทางช่างภาพมีบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า -ในกรณีที่ลูกค้าอยากใช้พรอพที่ระบุตามความต้องการให้ทางช่างภาพเตรียม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เหมา30รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ถ่ายภาพรีวิวบรรยากาศร้าน/อาหาร/งานสินค้า/จิวเวลรี่ -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพเและไฟล์ต้นฉบับป็น JPG 150ภาพ รวมทั้งที่ปรับแสงแล้วจำนวน150 ภาพ อุปกรณ์พรอพทางช่างภาพมีบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า -ในกรณีที่ลูกค้าอยากใช้พรอพที่ระบุตามความต้องการให้ทางช่างภาพเตรียม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ฟรีแลนซ์
Salanpapra

ฉันคือช่างภาพ กราฟฟิก ถนัดการถ่ายภาพอาหาร ฟู้สไตล์ลิสต์ และการทำภาพแบรนด์เนอร์โฆษณา จ้างเรากับความคุ้มค่าและความเป็นมืออาชีพมากกว่า10ปี

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน