specialist

สืบทรัพย์ และบังคับคดี

สืบหาทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะะเป็น บ้าน, รถ ที่ดิน ฯลฯ ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ หรือขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ดำเนินการบังคับคดีขับไล่ทั้งลูกหนี้ตามคำพิพากษา และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในที่ดิน ยื่นคำร้องต่างๆ ในชั้นบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็น คำร้องขอกันส่วน คำร้องขัดทรัพย์ คำร้องขอให้งดการบังคับคดี ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สืบทรัพย์ และบังคับคดี

  • 1. ลูกค้าจัดส่งคำพิพากษามาให้สำนักงาน
  • 2. สำนักงานจัดทำหนังสือมอบอำนาจส่งไปให้ลูกค้าลงนาม
แพ็กเกจ
สืบทรัพย์ และบังคับคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. ลูกค้าส่งคำพิพากษามาให้สำนักงาน 2. สำนักงานจัดทำหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ส่งให้ลูกค้า 3. แจ้งลูกค้าถึงผลการบังคับคดี สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น รายงานการสืบทรัพย์ หรือบังคับคดี หรือรายงานผลการดำเนินคดี เป็นไฟล์ PDF หรือ หนังสือ

ฟรีแลนซ์
Sak

ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา บังคับคดี จดทะเบียนบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา - ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - จดทะเบียนบริษัท,work, permit, visas - ว่าความคดีแพ่ง ได้แก่ ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่ มรดก ครอบครัว หย่า และคดีอาญา หมิ่นประมาท ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ฉ้อโกง ยักยอก ปลอมเอกสาร - แจ้งความ

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน