รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท

ขายได้ 1 ครั้ง
0.0

- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จภายใน 1 วัน รวมทั้งดำเนินการทำธุรกรรมในการจัดตั้งบริษัทเพื่อพร้อมประกอบกิจการได้ทันที - บริการ จัดหาผู้ทำบัญชีให้กับบริษัท - บริการ การทำนิติกรรมของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการโอนที่ดินเพื่อชำระค่าหุ้น, การกู้ยืมเงิน, การทำสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคาร ฯลฯ - บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - บริการ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนหุ้น - บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท - บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท

  • 1. ลูกค้าเสนอ ชื่่อบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ กรรมการ อำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้น สถานที่ตั้งบริษัท หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวกับบริษัท ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังผม ผมจะติดต่อกลับทางแชท หรืออื่น ๆ
  • 2. ผมจะพิจารณารายละเอียด แล้วจะสรุปข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ให้ลูกค้าทราบ แล้วให้ลูกค้าจัดส่งเอกสารมาให้ผมดำเนินการ

แพ็กเกจ ราคา รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

฿8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หนังสือรับรองบริษัท, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, เอกสารอื่น ๆ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทค่าบริการ 10,000 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

งานเกี่ยวกับสัญญาของ"บริษัท"

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- สิ่งที่ได้รับคือต้นฉบับสัญญาจำนวน 1 ฉบัย - สำหรับสัญญาต่าง ๆ ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และรายละเอียดต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับทั้งสัญญา และคำแนะนำทางกฎหมายเบื้องต้น


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

บริการเกี่ยวข้องกับกิจการภายในบริษัท

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-สิ่งที่ไดรับคือ สัญญาโอนหุ้น, บอจ.5, แบบ ว. และเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง - สำหรับการโอนหุ้น, เปลี่ยนที่อยู่บริษัท,วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน ลดทุน หรืออื่น ๆ ราคาเริ่มต้นรายการละ 3,500 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!