ภาษีอากร - ให้คำปรึกษา/วางแผน/คำนวณ/ยื่นแบบ/ขอคืน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร วางแผนภาษี คำนวณ/ยื่นภาษี ขอคืนภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT) - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) - ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) - อากรแสตมป์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาษีอากร - ให้คำปรึกษา/วางแผน/คำนวณ/ยื่นแบบ/ขอคืน

  • 1. รับข้อเท็จจริง
  • 2. กำหนดเวลาและราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ราคาและเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความซับซ้อนของงาน - ลูกค้าจะได้รับผลงานเป็นไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ โดยจำนวนหน้าจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนหรือประเด็นทางภาษีอากร

ฟรีแลนซ์
สกาวบุญ

การทำงาน - ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร การศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน