ภาษีอากร - ให้คำปรึกษา/วางแผน/คำนวณ/ยื่นแบบ/ขอคืน

0.0

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร วางแผนภาษี คำนวณ/ยื่นภาษี ขอคืนภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT) - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) - ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) - อากรแสตมป์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ภาษีอากร - ให้คำปรึกษา/วางแผน/คำนวณ/ยื่นแบบ/ขอคืน

  • 1. รับข้อเท็จจริง
  • 2. กำหนดเวลาและราคา

แพ็กเกจ ราคา ภาษีอากร - ให้คำปรึกษา/วางแผน/คำนวณ/ยื่นแบบ/ขอคืน

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ราคาและเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความซับซ้อนของงาน - ลูกค้าจะได้รับผลงานเป็นไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ โดยจำนวนหน้าจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนหรือประเด็นทางภาษีอากร


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!