รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์

0.0

วิเคราะห์ข้อมูล 1) การเตรียมข้อมูล - จัดการข้อมูล และการลงรหัส (coding) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , ANOVA , Chi-Square เป็นต้น 3) เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์

  • 1. 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์
  • 2. 2. เสนอราคาจ้างงานแก่ลูกค้า และตกลงราคา

แพ็กเกจ ราคา รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล 1) การเตรียมข้อมูล - จัดการข้อมูล และการลงรหัส 2) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , ANOVA, Chi-Square เป็นต้น 3) เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ **สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณข้อมูลของงาน สามารถคุยราคากันก่อนได้ค่ะ ^^


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!