รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์

0.0

วิเคราะห์ข้อมูล 1) การเตรียมข้อมูล - จัดการข้อมูล และการลงรหัส (coding) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , ANOVA , Chi-Square เป็นต้น 3) เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์

  • 1. 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์
  • 2. 2. เสนอราคาจ้างงานแก่ลูกค้า และตกลงราคา
แพ็กเกจ
฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล 1) การเตรียมข้อมูล - จัดการข้อมูล และการลงรหัส 2) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เช่น ได้แก่ t-Test , ANOVA, Chi-Square เป็นต้น 3) เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ **สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณข้อมูลของงาน สามารถคุยราคากันก่อนได้ค่ะ ^^


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
สิริกานต์
สิริกานต์

ประวัติการศึกษา Master of Thai Traditional Medicine in Thai Traditional Medicine, Prince of Songkla University, Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, School of Health Science, Mae Fah Luang University, ประวัติการทำงาน Mae Fah Luang University สิงหาคม 2014 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา Master of Thai Traditional Medicine in Thai Traditional Medicine, Prince of Songkla University, Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, School of Health Science, Mae Fah Luang University, ประวัติการทำงาน Mae Fah Luang University สิงหาคม 2014 - ปัจจุบัน

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
22 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!