งานสร้างรายงานด้วย Power BI , Excel(Power Query)

งานวิเคราะห์ธุรกิจ ด้วยซอฟแวร์ Power BI Desktop ช่วยในการนำเสนอ Insight ให้กับธรุจกิจ ออกแบบระบบกรอกข้อมูล จากไฟล์ Excel หรือใช้ฐานข้อมูล SharePoint หรือ Data verse สัหรับ Microsoft Team

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานสร้างรายงานด้วย Power BI , Excel(Power Query)

  • 1. Review information
  • 2. Quotation
แพ็กเกจ
งานออกแบบรายงาน Power BI ด้วยฐานข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Presentation แนะนำการใช้งาน Power BI Project file *Pbix

งานออกแบบรายงาน Power BI พร้อมสร้างฐานข้อมูล SharePoint
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

Presentation แนะนำการใช้งาน PowerBI Project file *Pbix

งานออกแบบรายงาน Power BI พร้อมสร้างระบบข้อมูลด้วย Microsoft Team Dataverse
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Power BI file Solution file

ฟรีแลนซ์
Chayaane

Business Analyst IT and Business Intelligent Development. Experience in Digital transformation in Global Company including Technology Microsoft Power Platform (PowerBI, PowerApp, Power Automate) and Automation control system. Please let me analyze your Business and create new insight

02/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน