งานออกแบบระบบธุรกิจ อัจฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ไมโครซอฟ (Microsoft)

งานออกแบบระบบธุรกิจอัฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ไมโครซอฟ ภายใต้การใช้งาน Sub Scribtion Office 365 ทั้งรูปแบบ E3 E5 และ Adhoc 1. งานวิเคราะห์ธุรกิจ ด้วยซอฟแวร์ PowerBI ในรูปแบบ Desktop , Service ช่วยในการนำเสนอ Insight ให้กับธรุจกิจ 2. งานออโตเมชั่น ด้วยซอฟแวร์ Power Automate สร้างระบบช่วยทำงานแทน เช่น การส่งอีเมล เก็บข้อมูล และระบบอนุมัติ 3. งานระบบควบคุม ด้วยซอฟวแร์ PowerApp สร้างแอพพลิเคชั่น ช่วยให้ทำงานสะดวกมากขึ้น สร้างมารถสร้างเอกสารในรูปแบบ Digital E-Form เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือไฟล์เอกเซล *** ไม่รวมการติดตั้งระบบ Microsoft เพื่อให้ใช้งานระบบหลังจากส่งงานได้ แต่จะมีเอกสารแนะนำการใช้งาน หรือ Subscribtion ที่แนะนำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานออกแบบระบบธุรกิจ อัจฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ไมโครซอฟ (Microsoft)

  • 1. Review scope of work
  • 2. Proposal and Gap Analysis
แพ็กเกจ
งานวิเคราะห์ธรุกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ PowerBI
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Presentation แนะนำการใช้งาน PowerBI Project file *Pbix

งานวิเคราะห์ธรุกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ PowerBI เพิ่ม Add-on Power Automate,Power App
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Presentation แนะนำการใช้งาน PowerBI Project file *Pbix

งานวิเคราะห์ธรุกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟแวร์ PowerBI เพิ่ม Add-on Power Automate,Power App และใช้ข้อมูลจาก API
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

Presentation แนะนำการใช้งาน PowerBI Project file *Pbix

ฟรีแลนซ์
Chayaane

Business Analyst IT and Business Intelligent Development. Expereince in Digital transformation in Global Company including Technology Microsoft Power Platform (PowerBI, PowerApp, Power Automate) and Automation control system. Please let me analyze your Business and create new insight

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน