วาด 2D Autocad 3D Sketchup งานด่วน เร่ง แก้ไข

งาน 2D โดยโปรแกรม Autocad : งานเครื่องกล แบบแปลน ชิ้นงาน ผังต่าง งาน 3D โดยโปรแกรม Sketchup : งานจำลองแผนผัง บ้าน อาคาร โมเดล BOQ ปริมาณวัสดุ และอื่นๆตามต้องการ สามารถเรนเดอร์ไฟล์ภาพได้ - ระยะเวลาการทำงาน 4 วันขึ้นไป รวมระยะเวลาแก้งาน - ถ้าเป็นงานด่วน ตามตกลง - ไฟล์งาน ต้องการไฟล์แบบใด สามารถระบุได้ - สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ขั้นตอน 1.บรีฟงาน รายละเอียด ร่างแบบ ตกลงราคา 2.ตกลงว่าจ้าง ทำการเขียนแบบ ปรับแก้ 3.ส่ง Draft ให้ตรวจเป็น PDF หรือ PNG 4.ปรับแก้ไข ส่งงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วาดใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมงาน แล้วแต่งานและการตกลง แก้งานได้ 3 ครั้ง รับประกันการตรงเวลา ส่งงานให้ในไฟล์ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน