รับแปลงาน อังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ วิศวะ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ

สามารถตีความงานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจได้ดี เนื่องจากผู้แปลมีพื้นฐานมาจากวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน อังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ วิศวะ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ

  • 1. ลูกค้าแจ้ง scope งานที่ต้องการ
  • 2. ลูกค้าส่งเนื้องานให้ประเมินราคาและระยะเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลทั่วไป 10 หน้า ใช้เวลา 1-2 วัน หน้าละ 250 บาท

งานแปลเฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ 10 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน หน้าละ 400 บาท

ฟรีแลนซ์
Tanachai

ผมจบวิศวะกรรมศาสตร์ เครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ MBA ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และ ด้านธุระกิจ เป็นอย่างดี สามารถถอดความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วน

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน