จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ

- จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ มีแผนที่ฐาน และภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบในแผนที่ได้ - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่องานด้านต่างๆ - จัดทำการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS กับข้อมูลเชิงตาราง MIS - รับนำเข้าข้อมูลแผนที่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งความต้องการหรือคอนเซ็ปแผนที่ ถ้ามีตัวอย่างสามารถส่งให้ดูแนวทางก่อน หรือถ้ามีไฟล์ Shape ที่ต้องการแสดงผลร่วมด้วยให้ส่งให้ผู้รับจ้าง
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำตัวอย่างแผนที่ (Draft Map) ให้ตรวจสอบ
แพ็กเกจ
แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้)

แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล พร้อมไฟล์ที่ใช้ประกอบการสร้างแผนที่
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้) + ไฟล์ RAW Data (Shape file)

แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล พร้อมไฟล์ที่ใช้ประกอบการสร้างแผนที่ (แบบมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้) + ไฟล์ RAW Data (Shape file)

ฟรีแลนซ์
Rungsiwut

มีความเชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่มากกว่า 10 ปี ด้วยโปรแกรม ArcGIS และ QGIS จัดทำแผนที่เพื่อประกอบการใช้งานด้านต่างๆ

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน