จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ เช่นงานวิชาการ งานธุรกิจ งานเลือกตั้ง เป็นต้น

5
ขายได้ 21 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

- จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ มีแผนที่ฐาน และภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบในแผนที่ได้ - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่องานด้านต่างๆ - จัดทำการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS กับข้อมูลเชิงตาราง MIS - รับนำเข้าข้อมูลแผนที่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ เช่นงานวิชาการ งานธุรกิจ งานเลือกตั้ง เป็นต้น

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งความต้องการหรือคอนเซ็ปแผนที่ ถ้ามีตัวอย่างสามารถส่งให้ดูแนวทางก่อน หรือถ้ามีไฟล์ Shape ที่ต้องการแสดงผลร่วมด้วยให้ส่งให้ผู้รับจ้าง
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำตัวอย่างแผนที่ (Draft Map) ให้ตรวจสอบ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล
แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล พร้อมไฟล์ที่ใช้ประกอบการสร้างแผนที่
แผนที่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล พร้อมไฟล์ที่ใช้ประกอบการสร้างแผนที่ (แบบมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่)
ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้)
ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้) + ไฟล์ RAW Data (Shape file)
ไฟล์แผนที่ รูปแบบ pdf หรือ jpeg ขนาดความละเอียด 300dpi (สามารถเพิ่ม Logo ลงในแผนที่ได้) + ไฟล์ RAW Data (Shape file)
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
ไฟล์งานต้นฉบับ
-
ราคา
฿ 500
฿ 800
฿ 1,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!