รับพิสูจน์อักษรนิยาย แฟนฟิค บทความ ทุกประเภท (ภาษาไทย/TH)

>> รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย ทุกประเภทงาน เช่น บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ >> โดยมืออาชีพจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร **รับทั้งงานด่วนและไม่ด่วน : งานด่วนบวกเพิ่ม** >> ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย โดยยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือตามแบบพิมพ์นิยม (แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า) >> ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ >> ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า) >> ยินดีตรวจแก้ตามความต้องการของลูกค้า >> ระยะเวลาการทำงานประมาณ 7 วัน หากจำนวนหน้าต่ำกว่า 300 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 5 วัน (สามารถสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ครับ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรนิยาย แฟนฟิค บทความ ทุกประเภท (ภาษาไทย/TH)

  • 1. รับงานและพูดคุยรายละเอียดกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. ทำงานตามขั้นตอนพิสูจน์อักษร
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ A
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ราคาขนาด A4 หน้าละ 10 บาท - ราคาขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - จำนวนไม่เกิน 50 หน้า - แก้ไขได้ 1 ครั้ง **งานด่วนบวกเพิ่ม 100 บาท**

แพ็กเกจ B
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษา พร้อมเรียบเรียงคำให้สละสลวย ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ราคาขนาด A4 หน้าละ 15 บาท - ราคาขนาด A5 หน้าละ 8 บาท - จำนวนไม่เกิน 50 หน้า - แก้ไขได้ 1 ครั้ง **งานด่วนบวกเพิ่ม 100 บาท**

แพ็กเกจ C
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษา พร้อมเรียบเรียงคำให้สละสลวย ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และแนะนำการใช้คำ/รูปแบบการใช้ประโยค บทสนทนา รวมถึงวิจารณ์งานเขียน - ราคาขนาด A4 หน้าละ 20 บาท - ราคาขนาด A5 หน้าละ 10 บาท - จำนวนไม่เกิน 50 หน้า - แก้ไขได้ 1 ครั้ง **งานด่วนบวกเพิ่ม 100 บาท**

ฟรีแลนซ์
Kantheephop

จบเอกไทย อักษรฯ ศิลปากร / มีประสบการณ์เขียนบทซีรีส์วาย 6 เรื่อง จังหวะจะรัก, You never eat alone, อัยย์หลงไน๋, ติณณ์เต็มใจ, Time ผ่านเวลา, ผู้จัดการส่วนตัว / เขียนนิยาย 4 เรื่อง ศิลาของอาโป, อาโปรักศิลา, จัสท์เฟรนด์ เพื่อนไม่ไหว, 50 ร้านปั๊บจะรับรักเธอเลย / ประสบการณ์สอบภาษาไทยชาวต่างชาติ 1 ปี

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน