รับวิเคราะห์ทำกราฟ Actual &forecast สรุปข้อมูลต่างๆในรูปแบบกราฟ และตารางสรุป

0

1. สรุปข้อมูลผ่าน Excel หรือ pivot table กราฟไม่เกิน 1-2 กราฟ 2. เชื่อมโยงแปลงข้อมูล dataให้ได้ข้อมูลที่้ต้องการไม่เกิน 2 Sheet 3. ออกแบบ time line การดำเนินงานต่าง 4. ออกแบบตาราง balance plan ดำเนินการตามยอดผลิตภัณฑ์ ***ต้องมี data ที่เป็น file excel มาให้สำหรับข้อมูล Big data

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ทำกราฟ Actual &forecast สรุปข้อมูลต่างๆในรูปแบบกราฟ และตารางสรุป

  • 1. ลูกค้าชีแจงรายละเอียดที่ต้องการ
  • 2. ลูกค้าส่ง file data ที่ต้องการให้ทำข้อมูลเป็นรูป excel
แพ็กเกจ
filel สรุปข้อมูล + กราฟ 1-2 กราฟ฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ แก้ไขเขียนสูตร sumif,countif,sumproduct, vlookup,index,xloolup


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!