milestone

Website applications responsive design

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ หรือ เว็ปแอปพรีเคชั้น รูปแบบ responsive แสดงผลอย่างสวยงามบนทุกหน้าจออุปกรณ์ มือถือ เทปเล็ป คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Website applications responsive design

  • 1. รับทราบความต้องการ เช่น ขอบเขตงาน ต้องการฟังชั่นอะไรบ่าง สามารถจัดการข้อมูลส่วนใดๆ ได้บ่าง
  • 2. วางแผนออกแบบตามความต้องการที่ได้รับมาข้างต้น เพื่อสรุปให้ตรงประเด็นตรงตามความต้องการมากที่สุด
แพ็กเกจ
Website responsive
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Website responsive สำหรับ มือถือ เท็ปเลด และ คอมพิวเตอร์ จำนวน ไม่เกิน 3 หน้า เกินจาก 3 หน้าคิดเพิ่มตามขอบเขตของงาน จะได้รับไฟล์ Code ของงานทั้งหมด 3 หน้า ประมาณ 6 ไฟล์ ระยะเวลาทำงานขั่นต่ำอยู่ที่ 5 วัน สำหรับ web 3 หน้า ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง มากกว่านั้นคิดเพิ่มขั้นต่ำ ครั้งละ 500

Web Applications
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

website ที่มีระบบจัดการตามความต้องการ เช่น ระบบจัดการพนักงาน การเข้าออกของพนักงาน ระบบคลังสินค้าเป็นต้น สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ ecosystem ทั้งระบบ ตั้งแต่ ไฟล์ Code Database โดยลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่หลุดจากขอบเขตงานที่ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
APHOTHAWATS

สามารถเขียน web application, web site, back-end, แก้ web, PHP ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน