รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับงานด่วนนะคะ

-พิมพ์งานเอกสารทุกชนิด ทั้ง word excel pdf. ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โปรดระบุขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร และขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน) -คีย์ข้อมูล -หาข้อมูลทำรายงาน ตรวจเอกสาร รับงานด่วน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับงานด่วนนะคะ

  • 1. คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน โดยลูกค้าแจ้งความต้องการเกี่ยวกับงาน ระบุรายละเอียดเพื่อให้ได้งานตามความต้องการ
  • 2. แจ้งวัน เวลาที่ต้องการรับงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานเอกสารตามต้นฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. พิมพ์เอกสาร ไฟล์ word หน้ากระดาษ A4 -ภาษาไทย10บาท/แผ่น -ภาษาอังกฤษ 17 บาท/แผ่น *หากมากกว่า 100 หน้า ขอเวลาหน่อยนะคะ แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณีงานด่วน - จำนวนหน้า ไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 1 วัน - จำนวนหน้า ตั้งแต่ 30 หน้า แต่ไม่เกิน 60 หน้า รับงานภายใน 2 วัน - จำนวนหน้าตั้งแต่ 60 หน้าขึ้นไป ขอเวลา 3-6 วัน มีค่าบริการเพิ่ม คูณ 2 นะคะ **ส่งงานให้ตรวจก่อนทุกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ ***งานด่วนขอให้แจ้งนะคะ

พิมพ์รายงานและหาข้อมูลทำรายงานพร้อมพิมพ์รายงาน (เฉพาะงานภาษาไทยเท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์รายงาน พร้อมจัดทำรูปเล่ม - มีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 280 บาทขึ้นไป - ไม่มีข้อมูล ต้องหาข้อมูลให้ ราคา 400 บาทขึ้นไป (ตามเนื้อหางาน) ทั้งนี้ราคาขึ้นกับปริมาณงานและหัวข้อในการค้นคว้าข้อมูลจัดทำรายงาน **ปริมาณงาน ไม่เกิน 30 หน้า ใช้เวลา 2-4 วัน *** หากเป็นงานด่วนมาก ต้องการรับภายใน 1 วันหรือ ครึ่งวัน มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 200 บาท

ทบทวนวรรณกรรม (เฉพาะงานภาษาไทยเท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ทบทวนวรรณกรรม ภาษาไทย - มีชื่อเรื่องและแยกหัวในการทบทวนวรรณกรรมมาให้ ราคาเริ่มต้น 400 บาท - มีชื่อเรื่อง แต่ไม่มีหัวข้อย่อย ราคาเริ่มต้น 500 บาท ลูกค้าจะได้รับไฟล์ word ทั้งนี้ราคาขึ้นกับปริมาณงานและหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรม *** หากเป็นงานด่วนมาก มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 200 บาท

ฟรีแลนซ์
รักสุดา

ประสบการณ์การทำงาน ด้านการทำหนังสือ ใช้โปรแกรมMicrosoft ต่างๆ ติวหนังสือให้กับน้องๆ พี่ๆที่รู้จัก การวาดรูป งานด้านอุทยานแห่งชาติ การตัดต่อง่ายๆ ประวัติการศึกษา กำลังศึกษาต่อป.โท

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน