Python Project with GUI / Tkinter / Django

ขายได้ 2 ครั้ง
2.0

ใช้ Tkinter / Django Framework ในการสร้าง GUI application / project งานต่างๆ เช่น Income / Expense tracker, Tic Tac Toe game 1. กำหนด ขอบเขตของงาน และการออกแบบ 2. ตกลงราคา และระยะเวลาในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Python Project with GUI / Tkinter / Django

  • 1. ตกลงรายละเอียดงาน
  • 2. ประเมินความยากง่ายและราคา

แพ็กเกจ ราคา Python Project with GUI / Tkinter / Django

฿4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Code python สำหรับ run เพื่อสร้าง GUI / project ต่างๆ ที่ตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!