จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตาม Check List ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เตรียมเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และแบบรายการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เมื่อได้รับชำระผ่านทางระบบ Fastwork ผู้จ้างจะได้รับข้อมูลการเตรียมเอกสารจำเป็น ผู้รับจ้างจะร่างหนังสือมอบอำนาจให้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ให้ผู้จ้างลงลายมือชื่อ ผู้รับจ้างจะเตรียมเอกสารเองทั้งหมดในการยื่นเรื่อง โดยผู้จ้างไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ยื่นแบบฟอร์มขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่านตามแต่ละประเภทอของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอันเป็นค่าธรรมเนียมในส่วนของราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

ฟรีแลนซ์
RGCLegal
RGCLegal

บริการให้คำปรึกษาและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประสบการณ์มากกว่า 7 ปีในวงการกฎหมาย ยินดีบริการสำหรับผู้เริ่มธุรกิจมือใหม่ และผู้เชี่ยวชาญการค้าแล้ว

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน