จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

ขายได้ 6 ครั้ง
5.0
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ เป็นมากกว่านักกฎหมายคือเราเข้าใจธุรกิจ ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตาม Check List ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เตรียมเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และแบบรายการต่าง ๆ ตามความจำเป็น ยื่นคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่าน ผู้รับจ้างจะร่างหนังสือมอบอำนาจให้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) โดยผู้จ้างไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สำหรับ 1 คำขอ ( 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ ตรวจสอบความเสี่ยง ความเหมือนคล้ายของชื่อ โลโก้ เครื่องหมาย สำหรับ 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) รับรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ (เซ็นโนตารี Notarial Services Attorney) มีบริการอื่น ๆ อีก สอบถามได้ตลอดเวลา ๐ยืดหยุ่นได้ คุยง่าย ตอบเร็ว เชี่ยวชาญ มืออาชีพ๐

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

  • 1. แจ้งความต้องการของท่านเพื่อรับคำปรึกษา
  • 2. ส่งเอกสารและข้อมูลตามจำเป็นเพื่อให้สำนักงานฯ ดำเนินการต่อ

แพ็กเกจ ราคา จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

ONE STOP SERVICE ALL ลิขสิทธิ์ Copyright

฿14,990
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเพื่อจัดเตรียมยื่นคำขอขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่านตามแต่ละประเภทอของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการเล็กน้อย อันขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทงานสร้างสรรค์) สอบถามข้อมูลได้ทันที


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!