จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตาม Check List ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เตรียมเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และแบบรายการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เริ่มต้น 14,900: ยื่นคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่าน ผู้รับจ้างจะร่างหนังสือมอบอำนาจให้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) โดยผู้จ้างไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง 4,000 บาท: ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สำหรับ 1 คำขอ ( 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ 2,000 บาท : ตรวจสอบความเสี่ยง ความเหมือนคล้ายของชื่อ โลโก้ เครื่องหมาย สำหรับ 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) 1,500 บาท : รับรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ (เซ็นโนตารี Notarial Services Attorney) มีบริการอื่น ๆ อีก สอบถามได้ตลอดเวลา ๐ยืดหยุ่นได้ คุยง่าย ตอบเร็ว เชี่ยวชาญ มืออาชีพ๐

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเพื่อจัดเตรียมยื่นคำขอขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่านตามแต่ละประเภทอของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการเล็กน้อย อันขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทงานสร้างสรรค์) สอบถามข้อมูลได้ทันที

ฟรีแลนซ์
RGCLegal

บริการให้คำปรึกษาและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประสบการณ์ในวงการกฎหมายมากกว่า 10 ปี ยินดีบริการสำหรับผู้เริ่มธุรกิจมือใหม่ และผู้เชี่ยวชาญการค้าแล้ว

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน