รับทำบัญชี | ปรึกษาบัญชีภาษี | ปิดงบการเงิน

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ปรึกษาภาษีฟรี (รายเดือน / ครึ่งปี / รายปี) ปิดงบการเงินโดย TA/CPA มืออาชีพ ราคาเริ่มต้นเพียง 500.- ประหยัด และเสียภาษีอย่างคุ้มค่าแน่นอน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ค่าบริการยื่นแบบ เริ่มต้นเดือนละ 500.- (ไม่มีรายการเคลื่อนไหว) 2. ค่าบริการทำบัญชี คิดตามจำนวนเอกสารแต่ละเดือน และลักษณะธุรกิจ เริ่มต้นที่ 0 – 10 ชุด ค่าบริการ 1,500 บาท/เดือน 11 - 20 ชุด ค่าบริการ 2,500 บาท/เดือน 21 - 40 ชุด ค่าบริการ 3,500 บาท/เดือน 41 - 60 ชุด ค่าบริการ 4,500 บาท/เดือน มากกว่า 60 ชุด (ตกลงกันตามรายละเอียดของธุรกิจ) 3. ค่าบริการปิดงบพร้อมเซ็นรับรองโดยผู้สอบบัญชี เริ่มต้น 4,000.- สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี | ปรึกษาบัญชีภาษี | ปิดงบการเงิน

  • 1. พูดคุยสอบถามรายละเอียดธุรกิจของลูกค้า ก่อนดำเนินการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีตามความเหมาะสม
  • 2. จัดทำบัญชีให้ลูกค้าตามลักษณะกิจการ หลังจากตกลงจ้างงานลูกค้าจะได้รับทั้งไฟล์งานและบริการจากเราค่ะ
แพ็กเกจ
ทำบัญชีรายปี ปิดงบเปล่า เซ็นรับรองงบโดยผู้สอบฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับกิจการที่ไม่มีรายรับ บริการปิดงบการเงิน นำส่งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคุณจะได้รับเอกสารทางบัญชีดังนี้ : - งบการเงินฉบับจริง และแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมใบเสร็จ ** ค่าบริการยังไม่รวมค่าสอบบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี **

ทำบัญชีรายปี และปิดงบการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับเอกสารไม่เกิน 30 ชุดต่อปี บริการปิดงบการเงิน นำส่งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฟรี! ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน 1 ครั้ง โดยคุณจะได้รับเอกสารทางบัญชีดังนี้ : - ทะเบียนคุมรายการสินทรัพย์ในแต่ละปี - รายงานสรุปสินค้าคงเหลือในแต่ละปี (สำหรับธุรกิจซื้อขาย) - งบการเงินฉบับจริง และแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมใบเสร็จ ** ค่าบริการยังไม่รวมค่าสอบบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี **

ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดากลางปี ( ภ.ง.ด.94 ) - ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภ.ง.ด. 90/91 ) - วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท

ฟรีแลนซ์
Phassaraporn

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี! เพื่อช่วยวางแผนธุรกิจให้คุ้มค่าด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการบัญชี และความเชี่ยวชาญในหลายลักษณะธุรกิจ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/จดทะเบียนพาณิชย์ - จดแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท - รับทำบัญชีรายเดือน รายปี และยื่นภาษี - ปิดงบการเงินโดยTA/CPA - ตรวจสอบบัญชี หจก. โดย TA

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน