✔ รับพัฒนาเว็บไซต์แบรนด์, องค์กร ฯลฯ ทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน รองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ

- รับพัฒนาเว็บไซต์หน้าบ้านและระบบจัดการหลังบ้าน ตามความต้องการของลูกค้า หรือใช้ธีมที่ลูกค้าต้องการ โดยเว็บไซต์สามารถลองรับกับหน้าจอทุกอุปกรณ์ รายละเอียดงาน : ✔ พัฒนาเว็บไซต์ หน้าบ้านและระบบจัดการหลังบ้าน ✔ ระบบจัดการร้าน, สถาบันศึกษา, ระบบทั่วไป ✔ ระบบฐานข้อมูล ✔ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ -- บริการเพิ่มเติม -- ✔ บริการ Domain และ Hosting (บริการเพิ่มเติม) ✔ บริการ HTTPS (บริการเพิ่มเติม) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - การจัดการ Domain ต่าง ๆ เช่น จดโดเมน, ดูแลโดเมน, SSL ฯลฯ - Hosting, VPS, Cloud (AWS, GCP)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ✔ รับพัฒนาเว็บไซต์แบรนด์, องค์กร ฯลฯ ทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน รองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ

  • 1. แจ้งความต้องการของลูกค้า, ฟังก์ชั่นการใช้งาน หรืออื่น ๆ ให้ผู้พัฒนาทราบ
  • 2. ผู้พัฒนาประเมินราคา, ขอบเขตงาน และระยะเวลาที่ใช้ให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
เว็บไซต์แสดงผลทั่วไป (เฉพาะหน้าบ้าน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เว็บไซต์แสดงผลทั่วไป - เว็บไซต์แบบ Responsive หน้าเว็บปรับได้ตามหน้าจอของอุปกรณ์ - ไฟล์ Zip เว็บไซต์ของลูกค้า - ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ - แก้ไขข้อผิดพลาดได้ 3 ครั้งหลังงานส่งมอบงาน (หากไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดจากผู้พัฒนา) ## ข้อควรทราบ ## - จำนวนหน้าเริ่มต้น 2 หน้า ราคา 2,000 บาท - เพิ่มหน้า หน้าละ 1,000 บาท (+ เพิ่มจำนวนวัน) - เปลี่ยนภาษา คิดภาษาที่ 2 เป็นต้นไป ภาษาละ 1000 บาท (+ เพิ่มจำนวนวัน)

เว็บไซต์หน้าบ้าน (ไม่มีระบบสมาชิก) และระบบจัดการหลังบ้าน (Admin)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เว็บไซต์แสดงผลทั่วไป (เฉพาะหน้าบ้าน) - เว็บไซต์แบบ Responsive หน้าเว็บปรับได้ตามหน้าจอของอุปกรณ์ - ระบบหลังบ้าน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล - ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสอนวิธีใช้งานระบบ - ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดมีระยะเวลา 3 เดือนหลังจากส่งงาน ## ข้อควรทราบ ## - ระยะเวลาและราคาอยู่กับขอบเขตงาน (ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างน้อย 7 วัน) - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขอบเขตงานของลูกค้า - ไม่มีระบบสมาชิก

เว็บไซต์หน้าบ้าน (ระบบสมาชิก) และระบบจัดการหลังบ้าน (Admin)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เว็บไซต์แสดงผลทั่วไป (เฉพาะหน้าบ้าน) - เว็บไซต์แบบ Responsive หน้าเว็บปรับได้ตามหน้าจอของอุปกรณ์ - ระบบสมาชิกหน้าบ้าน (User) - ระบบหลังบ้าน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล - ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสอนวิธีใช้งานระบบ - ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดมีระยะเวลา 3 เดือนหลังจากส่งงาน ## ข้อควรทราบ ## - ระยะเวลาและราคาอยู่กับขอบเขตงาน (ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างน้อย 10 วัน) - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขอบเขตงานของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Rawipas

Part-time freelance, Experience in Web development (Front-end, Back-end), Cloud server deployment, and UI/UX design. Tech stack: - Frontend: NuxtJS, NextJS - Backend: ExpressJS, NestJS - Cloud: AWS, GCP For additional info, please contact me.

01/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน