รับทำบัญชีประจำเดือน,ประจำปี

-จัดทำใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ -วิเคราะห์เอกสาร และบันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี -จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53) และยื่นแบบ -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน -จัดทำหน้ารายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน (ภ.พ.30) และยื่นแบบ -ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ -ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี -จัดทำแบบภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50,51)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีประจำเดือน,ประจำปี

  • 1. รับเอกสารจากลูกค้าเพื่อมาบันทึกบัญชีและจัดทำแบบภาษี
  • 2. ตรวจสอบเอกสารและจัดทำแบบภาษีประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ยื่นภาษีประจำเดือนทั้งหมด -แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) -แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -แบบนำส่งประกันสังคมประจำเดือน -ใบนำส่ง(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร -บันทึกเอกสารทางบัญชีรายเดือนให้ทั้งหมด -ให้คำปรึกษาภาษีประจำเดือน

ฟรีแลนซ์
Raweewan

-จัดทำใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ -วิเคราะห์เอกสาร,บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี -จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) และยื่นแบบ -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน -จัดทำหน้ารายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภ.พ.30) และยื่นแบบ -ออกหนังสือ 50 ทวิ -ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี -จัดทำแบบภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50,51)

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน