รับทำบัญชีประจำเดือน,ประจำปี

4.94
ขายได้ 7 ครั้ง

-จัดทำใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ -วิเคราะห์เอกสาร และบันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี -จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53) และยื่นแบบ -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน -จัดทำหน้ารายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน (ภ.พ.30) และยื่นแบบ -ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ -ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี -จัดทำแบบภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50,51)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีประจำเดือน,ประจำปี

  • 1. รับเอกสารจากลูกค้าเพื่อมาบันทึกบัญชีและจัดทำแบบภาษี
  • 2. ตรวจสอบเอกสารและจัดทำแบบภาษีประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30)
แพ็กเกจ
รับทำบัญชี+ภาษี ประจำเดือน (แพ็คเกจเต็ม)฿ 4,100
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ยื่นภาษีประจำเดือนทั้งหมด -ไฟล์ใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี *** -แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) -แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -หน้ารายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือน -แบบนำส่งประกันสังคมประจำเดือน -ใบนำส่ง(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร -หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ *** -บันทึกเอกสารทางบัญชีรายเดือนให้ทั้งหมด *** -ให้คำปรึกษาภาษีประจำเดือน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รับทำบัญชี+ภาษี ประจำเดือน (แพ็คเกจเล็ก)฿ 3,800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ยื่นภาษีประจำเดือนทั้งหมด -แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) -แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -หน้ารายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือน -แบบนำส่งประกันสังคมประจำเดือน -ใบนำส่ง(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร - บันทึกเอกสารทางบัญชีรายเดือนให้ทั้งหมด -ให้คำปรึกษาภาษีประจำเดือน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รับปิดงบบัญชี (ประจำปี)฿ 9,500
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-บันทึกรายการบัญชีประจำปี (ทั้งปี) -จัดทำรายละเอียดประกอบงบ (สำหรับส่งผู้ตรวจสอบบัญชี) -จัดทำงบทดลอง,กระดาษทำการ (ประจำปี) -ยื่นงบการเงินประจำปีทางอินเทอร์เน็ต -ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล ประจำปี (ภ.ง.ด.50)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!