รับพิมพ์งานไทย อังกฤษ จีน(ตัวย่อ) รับงานด่วน

รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ จีน(ตัวย่อ) ภาษาไทยหน้าละ 10 บาท (ขั้นต่ำ 25 หน้า) ภาษาอังกฤษหน้าละ 15 บาท (ขั้นต่ำ 20 หน้า) ภาษาจีนหน้าละ 30 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) ระยะเวลาทำงาน 3-4 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า *รับงานด่วน (ลูกค้าแจ้งตอนบรีฟงาน) ต้องการภายใน 24 ชม. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 80 บาท/10 หน้า ไฟล์งานที่จะได้รับ Word/PDF/PPT/Notepad

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานไทย อังกฤษ จีน(ตัวย่อ) รับงานด่วน

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์ข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ (ไทย อังกฤษ หรือจีน) รวมทั้งจำนวนหน้า
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ จีน(ตัวย่อ) แบบไม่ด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งานจากต้นฉบับไฟล์ PDF / Read only หรือลายมือ ภาษาไทย หน้าละ 10 บาท (ขั้นต่ำ 25 หน้า) ภาษาอังกฤษ หน้าละ 15 บาท (ขั้นต่ำ 20 หน้า) ภาษาจีน หน้าละ 30 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) **ภาษาไทย / อังกฤษ 500 คำคิดเป็น 1 หน้า ภาษาจีน 1000 คำคิดเป็น 1 หน้า** ไฟล์ที่จะได้รับ: Word / PDF / PPT / Notepad

พิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ จีน(ตัวย่อ) แบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานจากต้นฉบับไฟล์ PDF / Read only หรือลายมือ แบบงานด่วน **หากต้องการงานภายใน 1-5 ชม. ภาษาไทย หน้าละ 35 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) ภาษาอังกฤษ หน้าละ 45 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) ภาษาจีน หน้าละ 65 บาท (ขั้นต่ำ 5 หน้า) **หากต้องการงานภายใน 24 ชม. ภาษาไทย หน้าละ 18 บาท (ขั้นต่ำ 20 หน้า) ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) ภาษาจีน หน้าละ 45 บาท (ขั้นต่ำ 10 หน้า) **ภาษาไทย / อังกฤษ 500 คำคิดเป็น 1 หน้า ภาษาจีน 1000 คำคิดเป็น 1 หน้า** ไฟล์ที่จะได้รับ: Word / PDF / PPT / Notepad

ฟรีแลนซ์
รัตนสุดา

นักเรียนทุนรัฐบาลจีน จบปริญญาโทจาก Shanghai International Studies University สาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีผลสอบ HSK6 (180 คะแนน) TOEIC (965 คะแนน)

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน