คอร์สสอนระยะสั้น ความรู้ด้าน Microcontroller เบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ การเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมการทำงานของ Microcontroller ร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม และการควบคุมอุปกรณ์ให้สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และบอร์ Arduino UNO ใช้เวลาในการเรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดหลักสูตร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คอร์สสอนระยะสั้น ความรู้ด้าน Microcontroller เบื้องต้น

  • 1. ความรู้พื้นฐานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ (เวลาเรียน 2 ชม.)
  • 2. โครงสร้างโปรแกรม และการใช้คำสั่งของโปรแกรม (เวลาเรียน 4 ชม.)
แพ็กเกจ
คอร์สสอนระยะสั้น ความรู้ด้าน Microcontroller เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

ชุดการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นประกอบไปด้วย -อุปกรณ์ควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น -Mini Project ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ฟรีแลนซ์
Rakchanoke

งานด้านการสอน ให้ความรู้ ด้านแมคคาทรอนิกส์ แนวทางการสร้างโปรเจ็ค เกี่ยวกับ Microcontroller, Internet Of Things ร่วมกับการสร้าง Dashboard ในาการจำลองระบบ การเขียนโปรแกรม PLC พร้อม Touch Screen เพื่อควบคุมเครื่องจักรและ การออกแบบตู้คอลโทรลที่นำไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน