รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขายได้ 2 ครั้ง
5.0

- จัดทำแผนที่ตามที่ความต้องการ ทั้งรูปแบบ เป็นไฟล์ Shapefile หรือ GIF,JPG,PNG,TIFF, DWG หรือตามตกลง - จัดทำแผนที่ประกอบรายงานของหน่วยงานราชการ งานวิจัย หรือหน่วยงานเอกชน - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ ด้วย AHP หรือ FAHP - Digitize ข้อมูลต่างๆ ตามที่ความต้องการ - แปลภาพถ่ายดาวเทียม ตามข้อตกลง เช่น แปลพื้นที่ป่า ชุมชน แหล่งนํ้า เป็นต้น - แปลง Shapefile เป็น .Geojson หรือ .Json เพื่อง่ายต่อการแสดงบนเว็บไซต์ - จัดทำฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - แปลงพิกัดแผนที่ - นำเข้าภาพใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับภาพ - งานคีย์ข้อมูล นำเข้าพิกัดและขึ้นรูปแผนที่ - มีไฟล์ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พร้อมสำหรับจัดทำแผนที่ทั่วไป - การจัดการฐานข้อมูลด้าน GIS - รวมแบนด์ และต่อภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่ที่ต้องการ - ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงาน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์ความเสี่ยง

  • 1. - แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. - ตกลงราคาและระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดชำระค่าจ้าง *ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

แพ็กเกจ ราคา รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์ความเสี่ยง

แพ็กเกจ

แผนที่ทั่วไป

วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ

แผนที่ทั่วไป ที่มีไฟล์ข้อมูลให้ผู้จัดทำ และสามารถขอผลลัพธ์แผนที่ทั้งในรูปแบบรูปภาพที่มีความละเอียด และรูปแบบ Shapefile หรือ GIF JPG PNG TIFF DWG หรือตามตกลง
การวิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม เช่น sentinel-2 Landsat 8-9 เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไฟล์งานในรูปแบบแผนที่ หรือ Shapefile GIF JPG PNG TIFF DWG หรือตามตกลง
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ ด้วย AHP หรือ FAHP ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไฟล์งานในรูปแบบแผนที่ หรือ Shapefile GIF JPG PNG TIFF DWG หรือตามตกลง
ไฟล์งานต้นฉบับ
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
นำไปใช้เพื่อการค้า
ราคา
฿700
฿1,500
฿2,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!