รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์ความเสี่ยง

- จัดทำแผนที่ตามที่ความต้องการ ทั้งรูปแบบ เป็นไฟล์ Shapefile หรือ GIF,JPG,PNG,TIFF, DWG หรือตามตกลง - จัดทำแผนที่ประกอบรายงานของหน่วยงานราชการ งานวิจัย หรือหน่วยงานเอกชน - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ ด้วย AHP หรือ FAHP - Digitize ข้อมูลต่างๆ ตามที่ความต้องการ - แปลภาพถ่ายดาวเทียม ตามข้อตกลง เช่น แปลพื้นที่ป่า ชุมชน แหล่งนํ้า เป็นต้น - แปลง Shapefile เป็น .Geojson หรือ .Json เพื่อง่ายต่อการแสดงบนเว็บไซต์ - จัดทำฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - แปลงพิกัดแผนที่ - นำเข้าภาพใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับภาพ - งานคีย์ข้อมูล นำเข้าพิกัดและขึ้นรูปแผนที่ - มีไฟล์ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พร้อมสำหรับจัดทำแผนที่ทั่วไป - การจัดการฐานข้อมูลด้าน GIS - รวมแบนด์ และต่อภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่ที่ต้องการ - ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูล GIS และ RS แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์ความเสี่ยง

  • 1. - แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. - ตกลงราคาและระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดชำระค่าจ้าง *ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำแผนที่หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบ GIS&RS จะได้รับไฟล์ในรูปแบบ GIS หรือตามที่ตกลง - จะได้รับไฟล์งานในรูปแบบ .SHP. JPG .PNG .TIFF หรือตามตกลง - ขนาดแผนที่ A0, A3, A4 หรือตามที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Rachane

นักภูมิสารสนเทศ นักวิจัย และงานด้านสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาปริญญาโทด้านนี้โดยตรง เป็นตัวแทน GISTDA เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน GIS/RS ณ ประเทศจีน และมีความเชี่ยวชาญด้านการรับรู้ระยะไกลและภูมิสารสนเทศ

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
52 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน