✨รับงานแปลเอกสารไทย-อังกฤษทุกชนิด 📝✨

- เอกสารทั่วไป - วิจัยวิชาการ - บทความ - รายงาน ประวัติผู้แปล💖 - จบจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยม อันดับ 2 - ปี 2561 อดีตนักเรียนทุน AIMS Scholarship จาก ASEAN University Network - ปี 2562 ประสบการณ์ฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง - ปัจจุบันทำงานที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ - TOEIC : 750+ (TOEIC รูปแบบใหม่ 2020)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ✨รับงานแปลเอกสารไทย-อังกฤษทุกชนิด 📝✨

  • 1. บอกความต้องการของลูกค้าและส่งงานเข้ามาพิจารณาก่อนได้ค่าา 😊
  • 2. ประเมินความยากง่ายของงาน กำหนดระยะเวลาทำงานและส่งงานลูกค้า 💡
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้น 250 บาท/หน้า เอกสารทั่วไป/วิจัยวิชาการ/บทความ/บทคัดย่อ/รายงาน/เรียงความ/เอกสารราชการ *ไฟล์ที่ได้รับ .DOC และ.PDF

งานด่วน/งานไฟไหม้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้น 350 บาท/หน้า เอกสารทั่วไป/วิจัยวิชาการ/บทความ/บทคัดย่อ/รายงาน/เรียงความ/เอกสารราชการ *ราคาขึ้นอยู่กับความยาว ความเร่ง และความยากง่ายของงาน* *ไฟล์ที่ได้รับ .DOC และ.PDF

งานแปลทางวิชาการ 20 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาเริ่มต้น 400 บาท/หน้า วิจัยวิชาการ/บทความ/รายงาน *ไฟล์ที่ได้รับ .DOC และ.PDF

ฟรีแลนซ์
Sakun

นักแปลอิสระที่มีความตั้งใจทำให้งานแปลที่ยากๆเป็นสิ่งที่เข้าได้ง่าย ชัดเจนและตรงประเด็น ด้วยความเชื่อที่ว่าภาษาเป็นสิ่งสวยงามและมหัศจรรย์ในตัวมันเองและสามารถแปลออกมาได้หลากหลาย อยู่ที่ว่าเราต้องการจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจแบบไหน 💖

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน