รับออกแบบฐานข้อมูล, สร้างระบบหลังบ้าน, แก้ไข bug ด้วย django framework (ภาษา python)

5.0
ขายได้ 4 ครั้ง

รับเขียน website ในส่วนของ API ด้วยภาษา python (django framework) สามารถทำได้ดังนี้ - ออกแบบฐานข้อมูล - เขียน API ให้กับระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ - มีระบบการ test แบบ automation เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของคุณทำงานได้ถูกต้องตามที่ตกลงกัน - ให้คำปรึกษา / แก้ไขบั๊กของระบบเก่า - รับเพิ่ม feature ให้กับระบบเก่า การันตีคุณภาพด้วยประสบการทำงานกับ django framework นานกว่า 3 ปี สิ่งที่คุณลูกค้าต้องมีก่อนจะเริ่มงานคือขอบเขตของงานที่ชัดเจน เช่น - ภาพรวมของงานที่จะให้ทำคืออะไร ความเป็นมา ปัญหา สิ่งที่อยากให้มี ? - business logic ในแต่ละ feature มีอะไรบ้าง เช่น feature การจองห้องโรงแรม ถ้าลูกค้าจองห้องไว้แต่ไม่โอนเงินจอง จะตัดสิทธิ์ภายในกี่วัน ? - ต้องการนำระบบไปติดตั้งไว้ที่ไหน ? เมื่อได้รับสิ่งที่กล่าวข้างต้น จะใช้เวลา 1 วันทำการในการตัดสินใจรับงาน กรณีที่งานมีปัญหา สะดวกแก้ไขงานในช่วงเวลาหลัง 18:00 เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับออกแบบฐานข้อมูล, สร้างระบบหลังบ้าน, แก้ไข bug ด้วย django framework (ภาษา python)

  • 1. รับ scope / ความต้องการของงาน ที่จะมอบหมาย
  • 2. ประเมินระยะเวลาในการดำเนินงาน และ แจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบ

แพ็กเกจ ราคา รับออกแบบฐานข้อมูล, สร้างระบบหลังบ้าน, แก้ไข bug ด้วย django framework (ภาษา python)

แก้ไขบั๊กเก่าในระบบ / เพิ่ม feature ให้ระบบเก่า (python django framework)

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับ source code ประกอบไปด้วย - code ที่ได้รับการแก้ไข หรือ ไฟล์ code feature ใหม่ตามที่ตกลงกัน - code test แบบ automate ที่ได้รับการแก้ไข หรือ ไฟล์ feature ใหม่ตามที่ตกลงกัน - กรณีที่ต้องมีการลง external module เพิ่มเติม จะมีไฟล์ requirements.txt ไปด้วย เพื่อใช้ในการติดตั้ง module เพิ่มเติม หากระบบมีปัญหาเกิดจากตัวผู้รับงานสามารถแก้ไขงานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ หากต้องการเปลี่ยน scope ของงานคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

สร้าง website ในส่วนของ API หลังบ้านจากเริ่มจาก 0

฿17,600
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับ source code ประกอบไปด้วย - แผนภาพ er-diagram บอกความเชื่อมโยงของข้อมูล - code ในส่วนการสร้างฐานข้อมูล - code ในส่วนการทำงานของ API - code สำหรับการทำ test แบบ automate - swagger dashboard ที่บอกรายละเอียดของ API แต่ละตัว - requirements.txt ไฟล์สำหรับ external module ที่ต้องติดตั้ง - dockerfile เพื่อใช้ในการ deploy โค๊ดขึ้น server หากระบบมีปัญหาเกิดจากตัวผู้รับงานสามารถแก้ไขงานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ หากต้องการเปลี่ยน scope ของงานคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!