รับออกแบบฐานข้อมูล, สร้างระบบหลังบ้าน, แก้ไข bug ด้วย django framework (ภาษา python)

รับเขียน website ในส่วนของ API ด้วยภาษา python (django framework) สามารถทำได้ดังนี้ - ออกแบบฐานข้อมูล - เขียน API ให้กับระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ - มีระบบการ test แบบ automation เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของคุณทำงานได้ถูกต้องตามที่ตกลงกัน - ให้คำปรึกษา / แก้ไขบั๊กของระบบเก่า - รับเพิ่ม feature ให้กับระบบเก่า การันตีคุณภาพด้วยประสบการทำงานกับ django framework นานกว่า 3 ปี สิ่งที่คุณลูกค้าต้องมีก่อนจะเริ่มงานคือขอบเขตของงานที่ชัดเจน เช่น - ภาพรวมของงานที่จะให้ทำคืออะไร ความเป็นมา ปัญหา สิ่งที่อยากให้มี ? - business logic ในแต่ละ feature มีอะไรบ้าง เช่น feature การจองห้องโรงแรม ถ้าลูกค้าจองห้องไว้แต่ไม่โอนเงินจอง จะตัดสิทธิ์ภายในกี่วัน ? - ต้องการนำระบบไปติดตั้งไว้ที่ไหน ? เมื่อได้รับสิ่งที่กล่าวข้างต้น จะใช้เวลา 1 วันทำการในการตัดสินใจรับงาน กรณีที่งานมีปัญหา สะดวกแก้ไขงานในช่วงเวลาหลัง 18:00 เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบฐานข้อมูล, สร้างระบบหลังบ้าน, แก้ไข bug ด้วย django framework (ภาษา python)

  • 1. รับ scope / ความต้องการของงาน ที่จะมอบหมาย
  • 2. ประเมินระยะเวลาในการดำเนินงาน และ แจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบ
แพ็กเกจ
แก้ไขบั๊กเก่าในระบบ / เพิ่ม feature ให้ระบบเก่า (python django framework)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับ source code ประกอบไปด้วย - code ที่ได้รับการแก้ไข หรือ ไฟล์ code feature ใหม่ตามที่ตกลงกัน - code test แบบ automate ที่ได้รับการแก้ไข หรือ ไฟล์ feature ใหม่ตามที่ตกลงกัน - กรณีที่ต้องมีการลง external module เพิ่มเติม จะมีไฟล์ requirements.txt ไปด้วย เพื่อใช้ในการติดตั้ง module เพิ่มเติม หากระบบมีปัญหาเกิดจากตัวผู้รับงานสามารถแก้ไขงานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ หากต้องการเปลี่ยน scope ของงานคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ

สร้าง website ในส่วนของ API หลังบ้านจากเริ่มจาก 0
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับ source code ประกอบไปด้วย - แผนภาพ er-diagram บอกความเชื่อมโยงของข้อมูล - code ในส่วนการสร้างฐานข้อมูล - code ในส่วนการทำงานของ API - code สำหรับการทำ test แบบ automate - swagger dashboard ที่บอกรายละเอียดของ API แต่ละตัว - requirements.txt ไฟล์สำหรับ external module ที่ต้องติดตั้ง - dockerfile เพื่อใช้ในการ deploy โค๊ดขึ้น server หากระบบมีปัญหาเกิดจากตัวผู้รับงานสามารถแก้ไขงานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ หากต้องการเปลี่ยน scope ของงานคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ

ฟรีแลนซ์
adisorn

Full-time data engineer, work around with database, backend web api. Python is my life

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน