ปรึกษาพูดคุย เกี่ยวกับการเขียนหรือแก้ไข Arduino และ รวมไปถึง Design Project System (Q Maker)

รับทำงานที่เกี่ยวกับ -Arduino -Sensor -ESP8266 -ESP32 -Node-Red -Dashboard -Server Setup -Docker -LoRaWan -Line notifly -Software (Firmware) -PCB Design -Design Product -System Design IoT -Server System เกี่ยวกับการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) โดยงานที่เคยออกแบบและพัฒนาระบบ -ระบบทำความเย็น Robot (DEPA) -อุปกรณ์เดินสำรวจการสไลด์ของดิน โดยใช้ GPS RTK (EGAT) -อุปกรณ์ตรวจวัดค่า Sensor 4-20 ma LoRaWAN System (EGAT) -ตู้ยา IoT ระบบทำความเย็นและการ Activate ผู้ใช้งาน -อุปกรณ์ตรวจวัดการสไลด์ของดินที่เหมืองถ่านหิน Landslide แบบ 4G และ LoRaWAN -ระบบการนับจำนวนรอบ ของรถเทหิน และมีการตรวจวัดระดับของรถหิน -สร้างและออกแบบ Server สำหรับจัดการข้อมูลของโปรเจค IoT -สร้างและออกแบบ Dashboard จัดการข้อมูล สร้าง Backend ของงาน IoT -สำรวจพื้นที่และติดตั้ง อุปกรณ์ IoT สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) -ระบบ Read Data Device Modbus System

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาพูดคุย เกี่ยวกับการเขียนหรือแก้ไข Arduino และ รวมไปถึง Design Project System (Q Maker)

  • 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Project หรือ ปัญหาของลูกค้า
  • 2. พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ปรึกษาพูดคุยปัญหา หรือ Project พื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือ Project พื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือทางด้าน Code หรือ การต่ออุปกรณ์ Sensor ต่างๆ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) (หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาตรงส่วนไหนสามารถสอบถามได้)

ออกแบบการทำงาน|เขียน|แก้ไข|ต่ออุปกรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Design การทำงานของ Project ในภาพรวม รวมไปถึงการเขียน Code และ ต่ออุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) (หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาตรงส่วนไหนสามารถสอบถามได้)

Design การทำงานของ Project ทั้งระบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Design การทำงานของ Project ทั้งระบบ และ Setup Server รับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ผ่าน MQTT Protocol จัดการหลังบ้านด้วน Node-Red และรวมไปถึงการ Design Dashboard Node-Red (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และ Server) (หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาตรงส่วนไหนสามารถสอบถามได้)

ฟรีแลนซ์
นครินทร์

ผมคือเจ้าของช่อง youtube ชื่อ (Q Maker) ทำงานเกี่ยวกับการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการทำ Startup(owner)

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน