พัฒนาระบบ | แก้ไขงาน | ให้คำปรึกษา ด้วย Flutter Mobile Application , Native Andriod , XCode

พัฒนาระบบด้วย Flutter ที่มีข้อดีโดยพัฒนาเพียง Platform เดียวสามารถใช้งานได้ถึง 2 Platform ทำให้ลดค่าใช้จ่าย , ระยะเวลาในการพัฒนา อีกด้วย เหมาะสำหรับ งานที่เน้นระยะเวลารวดเร็ว , ไม่ยุ่งยากมากนะ แต่ได้ประสิทธิภาพไม่ต่างจาก Native

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาระบบ | แก้ไขงาน | ให้คำปรึกษา ด้วย Flutter Mobile Application , Native Andriod , XCode

  • 1. รวบรวมความต้องการของลูกค้า
  • 2. วิเคราะห์ออกแบบระบบและรูปแบบหน้าจอ
แพ็กเกจ
Package Flutter Mini Project
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ระบบ Fluter - .Dart - ขึ้นระบบบน IOS , Andriod Store [Free] - Support Free 4 Month โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - Functional Specification - Mockup XD

Package Flutter Full Project
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ระบบ Fluter - .Dart - ขึ้นระบบบน IOS , Andriod Store [Free] - Support Free 4 Month โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - Functional Specification - Mockup XD

ฟรีแลนซ์
มนูญ

IM.Soft Development ทีมเราเชี่ยวชาญการพัฒนา C#.Net , .Net Core , Asp.Net , Windows Application , AngularJS และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบโครงสร้างข้อมูล จัดทำเอกสารสำหรับระบบ

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน