Team building พัฒนาทีมพัฒนาความสัมพันธ์

มุ่งเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผ่านแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข โดยนักสร้างสุของค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญ หลักสูตรมุ่งเน้นทฤษฎี 20% และกิจกรรมกลุ่ม workshop 80% ออกแบบหลักสูตรโดยอาจารย์ชาตรี ลุนดำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Team building พัฒนาทีมพัฒนาความสัมพันธ์

  • 1. พูดคุยออกอบบหัวข้อร่วมกัน
  • 2. ส่งรายละเอียด ตัวอย่างงานให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ความสุข ความสุข ความสัมพันธ์ที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในงานอย่างแท้จริง

ฟรีแลนซ์
ฝึกอบรมสัมมนาจัดหาวิทยากร

ให้คำปรึกษาจัดหาวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการทำงานและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนา ออกแบบกิจกรรมสร้างสุข พัฒนาทีม Teambuilding

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน