รับจัดหาวิทยากรและจัดกิจกรรมTeam Building ในองค์กร

ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการจัดกิจกรรม สร้างนันทนาการและการสร้างทีมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร มีความผูกพัน มีความสุข และสร้างสัมพันธภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ยินดีจัดหาวิทยากรตามเป้าประสงค์ของท่าน ด้าน KM 5 ส. การฟัง และงานทรัพยกรบุคคลและพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดหาวิทยากรและจัดกิจกรรมTeam Building ในองค์กร

  • 1. ให้คำปรึกษา ประสานงาน เพื่อสร้างโจทย์ร่วมกัน
  • 2. ออกแบบกิจกรรม ตามความต้องการ ของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ปัญญาปฏิบัติและความสุขขององค์กร

ฟรีแลนซ์
ฝึกอบรมสัมมนาจัดหาวิทยากร

จัดกิจกรรมกลุ่ม เสวนา รับปรึกษา และจัดหาวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการทำงานและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนา

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน