รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย เอกสารราชการ + ทั่วไป +ไฟล์ PowerPoint พร้อมใส่คำแปลตาม Template

รับแปลเอกสาร (อังกฤษ-ไทย) และ (ไทย-อังกฤษ) ทั้งเอกสารราชการ เอกสารทั่วไป บทคัดย่อ บทความ เป็นต้น รวมถึงไฟล์ PowerPoint พร้อมใส่คำแปลให้ตาม Template ของสไลด์ใน PowerPoint *ปัจจุบันฟรีแลนซ์ทำงานเป็นนักแปลอิสระของบริษัท จึงมั่นใจได้ว่าฟรีแลนซ์ได้ผ่านการทำงานมาหลากหลายประเภท ทั้งการตลาด ธุรกิจ บทความในนิตยสาร ข่าว บทพูด แบบสอบถามต่าง ๆ เป็นต้น *ฟรีแลนซ์มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทด้านการยื่นเอกสารต่อกระทรวงการต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองต่าง ๆ จะได้รับการแปลตามแบบฟอร์มและคำเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศ *ฟรีแลนซ์อาจมีการปฏิเสธงานที่ยากเกินความสามารถ เพราะฟรีแลนซ์ถือว่าคุณภาพของงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างมาเพื่อทดสอบทักษะการแปลได้ *ฟรีแลนซ์ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ยินดีตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง และยินดีแก้ไขให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง *ราคาสามารถพูดคุยและต่อรองได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย เอกสารราชการ + ทั่วไป +ไฟล์ PowerPoint พร้อมใส่คำแปลตาม Template

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับ (หากมี) รวมถึงวันที่ต้องการงาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ (หากมี) เช่น ต้องการด่วนมาก ราคาค่าแปลทั้งหมดที่พอรับได้ ไฟล์ที่ต้องการนอกเหนือจาก Word และ PDF
  • 2. ฟรีแลนซ์จะพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการทั้งหมดของลูกค้า ประเมินราคา ระยะเวลาการทำงาน และยืนยันข้อตกลงทั้งหมดให้ครบถ้วนชัดเจนต่อลูกค้าอีกครั้ง
แพ็กเกจ
เอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

*ราคาคิดตามจำนวนหน้าและจำนวนคำควบคู่กัน โดยเริ่มต้นที่หน้าละ 250 หากมีมากกว่า 1 หน้า ราคาจะมีการปรับลดตามความเหมาะสม *ลูกค้าจะได้รับทั้งไฟล์ Word และไฟล์ PDF และไฟล์อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ (หากมี) *ใช้ระยะเวลาในการทำอย่างน้อย 1 วันขึ้นอยู่กับจำนวนงาน

เอกสารราชการ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารราชการ (รวมถึงเอกสารที่ต้องยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ) เช่น สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบ Transcript หนังสือรับรอง เป็นต้น ราคาจะเริ่มต้นที่ 250 บาท โดยหากมีจำนวนหน้ามากกว่า 1 หน้า ราคาจะมีการปรับลดโดยเริ่มต้นที่หน้าละ 150 บาทตามความเหมาะสม *ลูกค้าจะได้รับทั้งไฟล์ Word และไฟล์ PDF และไฟล์อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ (หากมี) *ใช้ระยะเวลาในการทำอย่างน้อย 1 วันขึ้นอยู่กับจำนวนงาน

เอกสารจากไฟล์ PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารที่อยู่ในไฟล์ PowerPoint ที่ต้องการให้แปลและนำไปใส่ใน PowerPoint ตามรูปแบบของสไลด์ ฟรีแลนซ์สามารถแปลและใส่คำแปลให้ตามรูปแบบใน PowerPoint ด้วยเช่นกัน โดยจะคิดราคาดังนี้ *คิดราคาค่าแปลตามจำนวนคำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน *คิดราคาการใส่คำแปลตามรูปแบบใน PowerPoint โดยเริ่มต้นที slide ละ 15 บาท หากมีมากกว่า 10 slides ราคาจะมีการปรับลดตามความเหมาะสม *หากลูกค้าอยากให้ออกแบบ PowerPoint ด้วย ฟรีแลนซ์สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถขอดูตัวอย่างผลงานการทำ PowerPoint ได้ โดยเริ่มต้นที่หน้าละ 40 บาท

ฟรีแลนซ์
Pornpimol

สวัสดีค่ะ ดิฉันยินดีให้บริการท่านในด้านการเขียน การแปลเอกสารคู่ภาษาไทย-อังกฤษ การทำ Resume ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนการทำ Power Point เพื่อการนำเสนอในราคาที่เป็นกันเอง โดยท่านสามารถ direct message ถึงดิฉันเพื่อขอดูผลงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันค่ะ

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน